Pandemin har ökat engagemanget i vården

Samarbete Mer sammansvetsad, fokuserad och pragmatisk. Vårdens arbetssätt har förändrats under pandemin, visar en färsk rapport.

Pandemin har ökat engagemanget i vården
Pandemin har satt fokus på en gemensam utmaning, vilket också förbättrat samarbetet mellan olika yrkesroller. Foro: AdobeStock

Pandemin har fått vården att enas kring ett gemensamt mål och det har även påverkat arbetet. Ansvarsgränser som tidigare utgjort hinder upplevs nu som mindre strikta eller rent av oviktiga. Ledarskapet på olika nivåer och i olika delar av verksamheten är mer samspelta och vårdens ledningsfunktioner har fokuserat på samordning och strukturering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar en ny forskningsrapport från Chalmers.

– Vad vi ser är ett tydligt exempel på hur viktigt ett målarbete kan vara. Här har alla lyckats enas om ett och samma mål – att hantera och bekämpa pandemin – och då blir också insatserna harmonierade, säger Patrik Alexandersson, föreståndare för Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers och en av författarna till rapporten.

Mandat att testa nya arbetssätt

De som arbetar i patient- och vårdtagarnära arbete upplever också en hög grad av tillit från sina chefer och att de fått mandat att själva testa nya arbetssätt. Det har lett till ökat engagemang och delaktighet.

Fakta

Om rapporten

Rapporten Covid-19-pandemins effekter på Nära vård är skriven av forskare vid Chalmers på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner. 29 företrädare för kommuner och regioner i olika roller har intervjuats. Hela rapporten hittar du här.

Dessutom har glappet mellan olika yrkesroller minskat. Under året har man även börjat använda sig mer av telefon och i viss mån digitala möten, något som både sparat tid och gjort mötena mer effektiva.

Oro för framtiden

De som är intervjuade i rapporten vill gärna behålla de goda arbetssätt som utvecklats under pandemin. Det gäller särskilt de icke-fysiska mötena och olika former av gränsöverskridande arbetssätt. Samtidigt uttrycker de intervjuade en oro för att det efter pandemin blir en återgång till hur man arbetade tidigare.

– Framöver blir det viktigt att hitta den goda balansen mellan när det är viktigt och lämpligt att träffas fysiskt, respektive när det digitala är att föredra, kommenterar Patrik Alexandersson.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan