Pandemipress har lett till ökat samarbete

Undersökning Det tuffa pandemiläget har bidragit till att nya effektivare arbetssätt vuxit fram. Men även om vården har kunnat upprätthållas är det många som väntar på vård och har gjort det länge. Särskilt oroande är minskningen av antalet cancerfall.

Pandemipress har lett till ökat samarbete
Antalet akuta operationer har legat på samma nivå som tidigare år. Foro: Adobe Stock

SKR:s hälso- och sjukvårdsrapport visar att det har varit möjligt att upprätthålla vården trots pandemin. Bland annat har antalet akuta operationer legat på samma nivå som tidigare år, omkring 3 000 per vecka.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Fler väntar på vård

Däremot har vissa planerade operationer och behandlingar prioriteras ner, mest har väntetiderna ökat inom delar av ortopedin. Och det är främst personer i yrkesför ålder som väntat länge på vård.

– Det är fler som väntar på vård och fler har väntat länge. I snitt har de som nu står i kö väntat i 160 dagar. Men de som får en operation genomförd har väntat i snitt 43 dagar. Det beror att det är den medicinska prioriteringen som styr, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, i presentationen av rapporten.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsrapporten

Är en årligen återkommande rapport som beskriver läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av nationellt tillgängliga sjukvårdsdata. Fokus för årets rapport är ”ett år med corona”. Hela rapporten kan du läsa här. 

Antalet cancerfall minskade

Rapporten visar också att de som sökt vård för misstänkt cancer snabbt fått utredning och behandling, trots pandemin. Däremot noterar SKR att färre fall av cancer har upptäckts. Antalet cancerfall under 2020 minskade med drygt 6 procent jämfört med 2019. Det tyder på att personer har avstått från att söka vård.

– Det här betyder enligt preliminära data att 4 500 personer som har en cancer ännu inte fått sin diagnos. Det här är något som vården identifierat och ser allvarligt på, säger Emma Spak.

Många har förtroende för vården

När det gäller medborgarnas förtroende för vården så visar rapporten en kraftig ökning det senaste året. Dessutom är det en större andel som tycker att de har tillgång till den vård de behöver.

– Det är ett viktigt kvitto som visar att vården haft en enorm förmåga att ställa om under den här pandemin. Och att det också funnits en hög acceptans för det i befolkningen, säger Emma Spak.

Samarbetet har ökat

Men pandemin har även lett till förbättringar inom vården. I rapporten konstaterar man att samarbetet mellan kommuner och regioner har blivit starkare, mer vård ges i hemmet och pandemin har dessutom bidragit till förändrade arbetssätt, inte minst genom att man lärt sig att nyttja digitala verktyg.

”Strategiskt viktigt blir att fortsätta utveckla samarbetet över olika gränser, att investera klokt i digitalisering som underlättar för patienter och vårdpersonal och att ta tag i de förbättringsområden som synliggjorts under pandemin” skriver SKR i rapporten.

Resultaten i korthet

  • 84 procent av planerade operationer och behandlingar har genomförts under 2020, jämfört med 2019.
  • Det totala antalet vårdkontakter för läkare i primärvården är nästan lika många under 2020 som under 2019, när man lägger samman distanskontakterna och de fysiska mottagningsbesöken. Motsvarande siffra för övrig vårdpersonal i primärvården uppgår till 93 procent av 2019 års volym.
  • Andelen distanskontakter i primärvården har ökat kraftigt, total ökning med närmare 28 procent under 2020 jämfört med 2019.
  • Antalet besök inom den specialiserade somatiska vården (alla personalkategorier) uppgick till 87 procent av 2019 års nivå. Inom den specialiserade psykiatrin var motsvarande nivå 83 procent för läkarbesöken och 85 procent för besök till övrig personal.
  • Antal upptäckta fall av cancer minskade med drygt 6 procent under 2020.
  • Enligt ordinarie kvalitetsmätningar har vården för flera stora sjukdomsgrupper haft samma kvalitet under 2020 som under tidigare år.
  • Invånarnas förtroende för vården har ökat med 9 procentenheter under 2020. 73 procent av invånarna har ett stort förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin i sin region.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan