Patientbesöket i primärvården kan ha betydelse för canceröverlevnad

Hur läkare och sjuksköterskor inom primärvården avslutar patientbesöken kan ha betydelse för tidig diagnosticering av cancer.

Patientbesöket i primärvården kan ha betydelse för canceröverlevnad

Hur läkare och sjuksköterskor inom primärvården avslutar patientbesöken kan ha betydelse för tidig diagnosticering av cancer och därmed förbättra överlevnad och behandlingseffekt. Det visar forskare från bland annat Sverige, Danmark och Storbritannien.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Under ledning av Oxford University har 155 personer mellan 35–86 år intervjuats inom sex månader efter att de diagnosticerats med lung- eller tjocktarmcancer. Eftersom överlevnaden i Sverige var högre än i de två andra länderna jämfördes patienters berättelser om hela händelseförloppet, från att de upptäckte tecken på hälsoproblem tills att de sökte vård och fick diagnos.

Det visade sig finnas tydliga skillnader i berättelserna när det kom till primärvårdsläkarnas tydlighet och kommunikation. Patienterna i England och Danmark berättade mer sällan att de visste om, eller i så fall när, de skulle återkomma om symptomen kvarstod.

Senada Hajdarevic, lektor vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

– Berättelserna om sådana planer var mera framträdande i intervjuerna bland svenska patienter än bland de intervjuade patienterna från de två andra länderna, berättar Senada Hajdarevic, lektor vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet och en av forskarna i studien.

Studien pekar på vikten av att alla primärvårdsbesök bör avslutas med tydliga instruktioner om vad patienten ska göra om symptomen inte försvinner eller återkommer.

– Primärvården är oftast ingången till all specialistvård liksom cancervården och därmed har distriktssköterskor och distriktsläkare en oerhört viktig roll när de möter patienter, säger Senada Hajdarevic.

Hon berättar att de nu arbetar vidare med materialet från studien, bland annat med fokus på patientens och anhörigas involvering i processen, fragmentering av vården samt patientens upplevelse av olika symptom innan diagnosen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan