”Patienten är expert på sin sjukdom”

KVALITETSMÄSSAN Önskan om "paradigmskifte" och "kulturförändring" gick som en röd tråd genom debatten om patienten som aktiv partner i vården, som genomfördes på Kvalitetsmässan i Göteborg under torsdagen.

”Patienten är expert på sin sjukdom”

KVALITETSMÄSSAN Önskan om ”paradigmskifte” och ”kulturförändring” gick som en röd tråd genom debatten om patienten som aktiv partner i vården, som genomfördes på Kvalitetsmässan i Göteborg under torsdagen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Catarina Wallengren, forskare vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, börjar med att visa på forskningsresultat som pekar på att livskvaliteten ökar för de patiengrupper som deltagit i studier med personcentrerad vård.

– Symtomlindringen blir bättre, självtilliten hos patienten ökar och återinläggningarna blir färre. Dessutom är personalen mer tillfreds, säger hon.

Trots att den forskning som hittills gjorts pekar på mestadels fördelar för arbetssättet, så finns det utmaningar i vårdens organisation.

– Vi har skattenivåer och betalningsströmmar som försvårar. Vi ser endast resultaten inom varje enskilt budgetområde, satsar man idag mycket pengar inom ett område så ger det vinster i ett annat. Vi behöver se till helheten och mäta annat än produktion, exempelvis vad som är effekten i långa loppet, säger Emma Henriksson (KD), ordförande Socialutskottet.

Panelen var överens om att en attitydförändring måste till även hos professionen, och att vårdpersonal behöver bli bättre på att lyssna exempelvis.

– Patienten har resurser som vi idag inte tar till oss, de vet mest om hur det är att leva med sin sjukdom. Vården är en gäst i patientens liv, inte tvärtom, säger Boel Anderson Gäre, professor vid Jönköping Academy for improvement of health and welfare.

– Vi behöver tänka på det som ett partnerskap, där vårdpersonalen är expert på ditt område och patienten expert på sitt liv, tillägger Catarina Wallengren.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan