”Patientens berättelse blir drivkraft till förändring”

Patientupplevelse Siffror och statistik kan aldrig slå den personliga berättelsen. Därför är patientens perspektiv så viktig för att skapa driv och engagemang i förbättringsarbetet.

”Patientens berättelse blir drivkraft till förändring”
En riktig person som berättar om sin upplevelse av vården berör på ett djupare plan än siffror kan göra. Foto: Adobe Stock

Susanne Gustavsson är kvalitetschef på Skaraborgs sjukhus. Hon är sjuksköterska och barnmorska i grunden och började intressera sig för patienten som medskapare när hon arbetade som verksamhetsutvecklare. För snart fem år sedan disputerade hon med en avhandling i ämnet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Susanne Gustavsson, kvalitetschef Skaraborgs sjukhus.

– Patientens perspektiv är unikt, de är med på hela vårdresan och har ett helhetsperspektiv som vårdpersonalen saknar. Därför tror jag mycket på att involvera patienten i utvecklingsarbetet, säger hon.

Vad är en nöjd patient?

Susanne Gustavsson ogillar egentligen ordet patientnöjdhet – vad betyder det egentligen? Istället tycker hon att det är mer värdefullt att titta djupare på det som ligger bakom ett bra vårdmöte. Blir patienten lyssnad på, får de vara med och besluta, är det lätt att få kontakt med vården och får de den information de behöver?

– Siffror och statistik gällande patienters erfarenheter av vården kan vara bra för att få ett övergripande helhetsperspektiv, men det är svårt att där hitta de konkreta förbättringarna att jobba vidare med.

För att fånga upp patientens perspektiv tycker Susanne Gustavsson att den personliga berättelsen är överlägsen. När medarbetarna få lyssna på en riktig person som berättar om sin upplevelse av vården berör det på ett djupare plan än siffror kan göra.

– Det finns en sådan kraft i patientberättelser, de ger oss den drivkraften som gör att vi vill förändra, poängterar hon.

Lyssna på patientens berättelse

På Skaraborgs sjukhus har man vid ett flertal tillfällen filmat och använt patientberättelser som utgångspunkt för förbättringsarbeten, men även i utbildning och introduktion av nyanställda. En film som gjort stort intryck är Tillbaka till livet. Det är en film om två patienter som efter en skidolycka i fjällen vårdades på Skaraborgs sjukhus. Deras berättelse om sin upplevelse av vården ger värdefulla insikter som personalen kan ta med sig i sin arbetsvardag.

I somras gjorde de intervjuer med patienter som vårdats för covid-19 och i arbetet med att utveckla digitala möten har de också intervjuat patienter för att kunna integrera deras upplevelse i utvecklingsarbetet.

– Som vårdpersonal kan vi ibland ha förutfattade meningar som kanske inte stämmer. Vi ser exempelvis att många äldre är positiva till digitala möten, berättar Susanne Gustavsson.

Börja i liten skala

Att intervjua patienter och fånga upp deras berättelser behöver inte alls vara krångligt och svårt, enligt Susanne Gustavsson. Hennes tips är att börja i liten skala med några få patienter.

– Var inte rädd för att ni inte får in en heltäckande bild av allas berättelser. En persons berättelse kan sätta fingret på något som berör många och på så vis göra stor nytta i ert utvecklingsarbete, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan