Patienter med Schizofreni dåligt bemötta av vården

Hälften av patienterna känner sig stigmatiserade och diskriminerade, enligt ny undersökning.

Patienter med Schizofreni dåligt bemötta av vården

Mer än en fjärdedel av alla patienter med schizofreni tar inte sina psykosläkemedel som ordinerat. En av anledningarna är att de känner sig dåligt bemötta av vårdpersonalen. Det visar resultat från en aktuell doktorsavhandling från Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Hälften av patienterna i undersökningen uppger att de känner sig stigmatiserade och diskriminerade av vården, säger Cecilia Brain, överläkarläkare i psykiatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hon har studerat läkemedelsföljsamhet och stigma hos patienter med schizofreni och liknande psykossjukdomar där basen i behandlingen är antipsykosläkemedel.

Åttio procent av patienter med psykos får återfall och återinläggs inom en femårsperiod, enligt tidigare studier. Och det beror nästan uteslutande på att de inte tar sin psykosmedicin som ordinerat. Orsakerna är flera, bland annat vanföreställningar och misstänksamhet som är vanliga symtom för patientgruppen, men också brister inom sjukvården.

Den enskilt viktigaste faktorn, enligt undersökningen, för att patienterna ska följa sin ordination, minska risken för återinläggning och öka sina chanser till ett fungerande liv är en positiv läkemedelsattityd. Då krävs en förtroendeingivande kultur med ett nätverk kring patienten, där kontinuerlig information om sjukdomen och behandling till både patient och närstående ingår.

– Det finns starkt stöd i forskningen för att teamarbete, det vill säga att behandlande vårdpersonal arbetar tillsammans med med patienten i centrum, är effektivt för den här patientgruppen. Men det är få som jobbar genomgående på det sättet, säger Cecilia Brain.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan