Patienter skattar sin livskvalitet – bättre stöd och vårdprocess

Som en del i Akademiska sjukhusets arbete med värdebaserad vård får vuxna patienter med diabetes typ 1 skatta sin livskvalitet.

Patienter skattar sin livskvalitet – bättre stöd och vårdprocess

Från och med i höstas får vuxna patienter med diabetes typ 1 på Akademiska sjukhuset skatta sin livskvalitet. Projektet är en del i sjukhusets arbete för värdebaserad vård som fokuserar mer på patientens upplevelse av livskvalitet och livssituation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

jarlhellman– Formuläret blir en utgångspunkt för en diskussion. Särskilt givande är det när patienter har fina värden men upplever dålig livskvalitet. Då kan man se att de till exempel behöver extra stöd från kurator eller psykolog eller gå på tätare kontroller hos oss. Arbetet bidrar till att man kan identifiera och hjälpa patienter i större utsträckning, konstaterar Jarl Hellman, överläkare och projektledare för värdebaserad vård inom typ 1-diabetes på Akademiska.

Patienterna får idag svara på ett frågeformulär utformat av Uppsalaprofessorn Karin Wikblad, där de får skatta sin livssituation inom olika områden. Hitintills har 300 patienter svarat och senare ska det göras en utvärdering av instrumentet.

Diabetsmottagningen på Akademiska sjukhuset startade sitt kvalitetsarbete för cirka sex år sedan i och med ett så kallat IQ4-projekt inom Nationella Diabetesregistret, NDR:s regi. Det har varit en bra grund att stå på i arbetet med värdebaserad vård.

– Det handlar om att se och lära av andra, att mäta, följa upp och jobba med förbättringar. Vår arbetsgrupp har vuxit, arbetet kräver att man jobbar över klinikgränserna och interprofessionellt. Läkarsekreteraren var en outnyttjad resurs innan kvalitetsarbetet som vi nu haft stor nytta av. Diabetspsykologen är också en viktig resurs som kommit till under processen.

Diabetesmottagningen är en av tolv patientgrupper på Akademiska som jobbar med värdebaserad vård. Projektledarna ses ungefär en gång i månaden för att utbyta erfarenheter.

Jarl Hellman tvekade aldrig på att ta på sig projektledarrollen. Han tror att just hans patientgrupp blev tillfrågad om att vara med i projektet från start beror på deras framgångsrika kvalitetsarbete.

– Jag ser det som en vitamininjektion. Värdebaserad vård ökar fokuset på patientens upplevelse av vård, det ger en nytändning i kvalitetsarbetet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan