Patientfokus i landets fattigaste stadsdel

Bättre tillgänglighet på patienternas villkor, det var målet när Bergsjöns vårdcentral öppnade i Göteborg 2009.

Christer Andersson grundade Bergsjöns vårdcentral 2009.
Christer Andersson grundade Bergsjöns vårdcentral 2009.

Bättre tillgänglighet på patienternas villkor, det var målet när Bergsjöns vårdcentral öppnade i Göteborg 2009. Stadsdelen tillhör en av landets fattigaste och drygt 60 procent av invånarna är utlandsfödda.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Medellivslängden är åtta år kortare i Bergsjön än i exempelvis den välbärgade stadsdelen Hovås, berättar verksamhetschef Christer Andersson på Medicinska riksstämman i förra veckan, under temat allmänmedicin och jämlik vård.

Innan 2009 delade hela Östra Göteborg, som med Bergsjön inräknat innefattar fem stadsdelar och 47 000 invånare, på en vårdcentral. Vårdpersonalen kunde endast nås via telefon, för exempelvis tidsbokning, något som blev en utmaning för invånarna i Bergsjön där många har dålig kunskap i svenska.

– Resultatet blev att många patienter sökte vård på akuten. Bergssjöns innevånare var underrepresenterade i öppenvården och överrepresenterade i slutenvården, säger Christer Andersson.

När vårdvalet infördes 2009 startade han Bergsjöns vårdcentral och idag, sex år senare, har de drygt 13 000 listade patienter, av stadsdelens totala invånarantal på 16 500.

– Vi har jobbat helt på patientens villkor, och sänker trösklarna så att vården ska bli så tillgänglig som möjlig, säger Christer Andersson,

Exempelvis har mottagningen drop in hela dagen, och alla patienter får träffa en läkare samma dag som de söker vård. Dessutom har de egna anställda tolkar för de största språken. Tolkarna är stationerade på vårdcentralen och finns alltid tillgängliga.

Han berättar att det till en början var svårt att rekrytera personal till vårdcentralen.

– Men nu har vi en kö på frivilliga som vill jobba här, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan