Patientsäkerhet ökar med poäng

Ett nytt system för att identifiera riskpatienter i ett tidigt skede har införts i Region Skåne.

thumb_IMG_1735_1024 2
Martin Spångfors, projektledare för bedömningsverktyget News i Region Skåne.

Ett nytt system för att identifiera riskpatienter i ett tidigt skede har införts i Region Skåne. Med den nya bedömningsskalan, National Early Warning Score, News, hoppas man kunna halvera antalet patienter med hjärtstopp på sjukhus.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bedömningsskalan mäter sex vitalparametrar på patienten, puls, blodtryck, andningsfrekvens, medvetandegrad, temperatur och blodets syremättnad. De graderas på en poängskala som talar om vilken risk för kritisk sjukdom som finns. Poängen, som registreras i patientens journal, är kopplad till en åtgärdsskala som visar vilken instats som ska till.

I Region Skåne inträffade närmare 700 hjärtstopp på sjukhus ifjol. Enligt Martin Spångfors, projektledare för News, kan man förhoppningsvis halvera det antalet med hjälp av det nya verktyget.

–  Man hittar patienterna i tid och kan sätta in åtgärder för att förhindra exempelvis hjärtstopp, säger han.

Mätningarna görs av sjuksköterska och undersköterska, poängen registreras i patientens journal och läkare kopplas in om patientens tillstånd kräver det.

Utmaningen, enligt Martin Spångfors, är bland annat den låga bemanningen på jourtid eftersom arbetssättet kräver tillgänglighet till läkare, sjuksköterska och undersköterska.

Region Skånes förlegade it-system, är ett annat hinder. Det är i dagsläget inte är kompatibelt med flera funktioner i News, exempelvis möjligheten att få patientens värden omvandlad till en graf, för att kunna bedöma förändringar i sjukdomstillståndet.

News infördes på samtliga somatiska slutenvårdsavdelningar för vuxna i Region Skåne den 22 september i år, utvärdering görs 2016.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan