Personalbrist går att lösa enligt ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting

Personalbrist går att lösa enligt ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting

Hur bibehåller man kvaliteten inom vård, skola och omsorg när antalet personer i arbetsför ålder inte ökar lika mycket som antalet barn och äldre som är i behov av välfärdstjänster? Det är nyckelfrågan i en ny  rekryteringsrapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

–Det är ett allvarligt läge. Men ekvationen går att lösa, förutsatt att vi tänker i nya banor och börjar jobba på nya sätt, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Enligt rapporten kommer antalet barn och unga, framförallt i gymnasieåldern, samt äldre över 80 år att öka markant de kommande tio åren, vilket skapar ökade behov inom vård, skola och omsorg. Samtidigt ökar personer i arbetsför ålder inte alls i samma takt – i vissa delar av landet minskar den gruppen till och med – vilket gör det svårare att rekrytera nya medarbetare till välfärdens yrken.

Enbart utifrån den demografiska utvecklingen skulle välfärdsverksamheterna behöva öka antalet anställda med nästan 200 000 personer under de kommande tio åren. Dessutom förväntas drygt 300 000 personer gå i pension under samma period.

Det innebär sammantaget att det kommer att bli stor brist och hård konkurrens om arbetskraft inom välfärdssektorn.

–För några år sedan var det mycket diskussion om hur vi skulle klara de stora pensionsavgångarna när 40-talisterna gick i pension. Men det visade sig gå att lösa. Den stora utmaningen nu är att gapet mellan antalet personer i arbetsför ålder och personer som är i behov av välfärdstjänster är betydligt större än tidigare, konstaterar Caroline Olsson.

För att lösa problemen krävs ett batteri av olika åtgärder enligt SKL. Det gäller till exempel att få fler anställda att gå från deltids- till heltidsarbete, att gradvis flytta fram pensionsåldern, att se till att fler nyanlända kommer i arbete och att utnyttja nya tekniska lösningar.

SKL är involverade i flera olika projekt för att driva på arbetet i rätt riktning.

-Tillsammans med Kommunal arbetar vi bland annat för att nyanställningar görs som heltidstjänster och för att fler anställda ska inse fördelarna med att gå från deltid till heltid, säger Caroline Olsson.

Leo Olsson

Läs hela rapporten via SKL

Hämtar fler artiklar
Till startsidan