”Personcentrerad vård en stor kulturomställning”

Personcentrerad vård innebär dels förändrad struktur men är till största del en kulturomställning visar en studie vid Östra sjukhuset.

”Personcentrerad vård en stor kulturomställning”
kerstinulin
Kerstin Ulin, forskare vid Sahlgrenska akademin handleder i praktisk tillämpad personcentrering på kliniken en dag i veckan.

Kerstin Ulin, forskare vid Sahlgrenska akademin, berättar att personalen som deltog i studien om personcentrerad vård på Östra sjukhuset var mycket nöjda med det nya arbetssättet. De blev trygga i sina roller och upplevde en bättre arbetsmiljö. Med en tydlig plan kunde också processen för utökad hemtjänst och hemsjukvård komma igång direkt, beslutsvägarna var kortare. Men trots positiva reaktioner pekar Kerstin Ulin på svårigheten med ett förändrat arbetssätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi var övertygade om att mycket handlade om struktur men blev varse om att det också är en otroligt stor kulturomställning. Vi är så ingrodda i gamla hjulspår och i gamla rutiner, det är svårt att förändra. Det går inte att ordinera 100 milligram personcentrad vård. Framgångsreceptet var att utgå från patienten och att tillsammans ingå ett partnerskap samt ha allt dokumenterat.

I 60 procent av de fall som studerades nåddes full effekt. Men i 40 procent föll man ifrån vårdplanen. Anledningen var främst att symptom inte följdes upp direkt och då gled vårdtiden snabbt iväg.

De tydliga förbättringsresultaten under studien ledde dock till att arbetssättet med personcentrerad vård infördes på Östra sjukhuset 2012. Kerstin Ulin berättar att det har gått lite trögt och att vårdenheterna nu går ett utbildningsprogram med fokus på kulturomställningen. Klinikerna har dessutom ett forum där man tre gånger per termin diskuterar hur det går, hur man kommer vidare, stöd och vidareutveckling.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan