Personcentrerad vård kan lösa sjuksköterskebristen

Jane Stegring, vice avdelningsordförande för Vårdförbundet Stockholm, menar att bristen på sjuksköterskor behöver lösas på en högre nivå – hur vården styrs.

Jane Stegring, vice avdelningsordförande för Vårdförbundet Stockholm, menar att bristen på sjuksköterskor behöver lösas på en högre nivå – hur vården styrs.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vår idé är att organisera vården till att bli personcentrerad. Idag fokuserar vårdens system med bland annat ersättning på att ta hand om den medicinska åkomman och väldigt lite på helheten runt personen, exempelvis rehabilitering, återhämtning och förebyggande arbete. Vi på Vårdförbundet tror att en del av lösningen är att göra patienten mer delaktig, så pass delaktig att de blir partners med vården.

Jane Stegring menar att en personcentrerad vård skulle leda bort från dagens hierarkiska struktur där alla patienter ska träffa en läkare, trots att behovet kanske inte finns. Att se patienten som en resurs och jobba i team med, och inte runt, patienten skulle också innebära mindre slussande mellan olika vårdinrättningar. Det skulle inte bara resultera i bättre vård och att personalen känner jobbet som mer meningsfullt, utan också att vårddagarna sänks och att resurser frigörs, menar Jane Stegring.

– Idag får patienten enstaka information men ingen helhetsbild och ingen planering över sin vård, bara den okunskapen skapar flera nya vårdtillfällen.

För att minska pressen på vården tror Jane Stegring också att samordningen kan förbättras.

– I Norrlands inland behöver man lösa situationer på plats, jobba där man står. I storstadsregioner tror jag att man släpper saker för lätt, man ger en ny remiss till ett nytt ställe vilket skapar mycket administration.

Jane Stegring menar att vården nu är långt nere i botten och att det behöver ske en förändring, både från verksamheterna själva men också från politiskt håll. Hon pekar på 40 procents effektivitetsvinster av personcentrerad vård. Vinster som kan investeras i löner och att anställa rätt personer på rätt plats. Och hon påpekar att det har börjat hända mycket nu, flera verksamhetsprojekt runt personcentrerad vård, forskning och aktörer som tittar på detta.

För att lösa sjuksköterskebristen mer långsiktigt pekar Jane Stegring också på vikten av introduktionsprogram som verkligen ger yrkesintroduktion så att sjuksköterskor känner att de vill, och kan, utföra sitt yrke. En akademisk specialisttjänstgöring för att kunna vidareutvecklas behövs också.

– Vårdutbildning är idag en bra grund för att arbeta inom andra yrken. Erbjuder vi inte karriärmöjligheter inom vården går medarbetare och vidareutbildar sig inom andra områden.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan