Personcentrerad vård kortar vårdtiderna på Östra sjukhuset

Personcentrerad vård kortar vårdtiderna på Östra sjukhuset

Att göra en gemensam hälsoplan med patienten leder till kortare vårdtid. Kerstin Ulin, forskare vid Sahlgrenska akademin har i sina studier på Östra sjukhuset sett att metoden med personcentrerad vård har kortat vårdtiden för hjärtsviktspatienter från nio till strax under sju dagar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Med Ädelreformen infördes en gemensam utskrivningsrutin för när patienter flyttas mellan vårdgivare. Först görs en anmälan till kommun och primärvård att patienten är inlagd på sjukhuset, därefter görs en gemensam vårdplanering och till sist skickas ett meddelande när patienten är färdigvårdad och kan skrivas ut. Det har dock visat sig att planeringen ofta brister och att patienten får stanna längre på sjukhus, har ökad risk för återinläggning och får otillräcklig hjälp hemma.

I Kerstin Ulins studier med 248 hjärtsviktspatienter satte sig forskare och medarbetarna i tvärprofessionella arbetsgrupper tillsammans med patienterna för att se hur vården kunde vridas och bli mer personcentrerad. Parametrar som vårdtid, vårdplanering, trygghet och livskvalitet togs med. En ny modell som utgår från patienternas berättelse om hur de har det hemma, deras förväntningar på vården och deras mål när de kommer hem, togs fram. Tillsammans med all inblandad personal och patienten skapades sedan en gemensam hälsoplan. Här tydliggjordes vad som var patientens ansvar, vad som skulle genomföras under vårdtiden och hur lång tid behandlingen skulle ta. Varannan dag reviderades planen beroende på hur patienten svarade på behandlingen.

– Vi höll planerna väldigt väl, till och med utskrivningsdagen. Det var tydligt och klart vad alla skulle göra vilket gjorde patienterna trygga. Vårdpersonalen och patienterna fick en gemensam vårdbild och alla blev delaktiga i processen, berättar Kerstin Ulin.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan