Personcentrerat, jämlikt och effektivt i fokus för Vårdanalys 2018

Myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys – Vårdanalys – har lämnat sin analysplan för 2018 till regeringen. Fokusområden i år är tre: en personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar, en jämlik vård och omsorg utan omotiverade skillnader samt effektiva vård- och omsorgssystem för en god vård och omsorg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I planen skriver myndigheten att man för det förstnämnda området 2018 kommer att fokusera särskilt på samordnad vård för barn och ungdom. Att lära från andra länder är ett fokus man också kommer att ha under året.

För att motverka ojämlikhet vill myndigheten ta fram kunskapsunderlag om hur det ser ut idag, och man vill också identifiera utvecklingsområden.

Det tredje området – effektiva vård- och omsorgssystem vill man i år fokusera på vad som kan göras åt vårdens kompetensförsörjning. Myndigheten tittar också på processer för effektiv vård och omsorg med särskild inriktning på akutsjukvården.

Utöver den här övergripande strategin publicerar Vårdanalys rapporter som kallas Aktuell respons – frågor som är aktuella i samhällsdebatten. 2017 gav man inom ramen för detta ut en uppföljning av vårdgarantin, ”Löftesfri garanti? En uppföljning av den nationella vårdgarantin.” I år aviserar man att rapporter i denna kategori bland annat kommer att handla om aktuella frågor som digitaliseringen av vårdtjänster och förtroendet för hälso- och sjukvården.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan