Personliga medarbetarkartor ger stor utvecklingskraft

Medarbetarkartor på Institute for Healthcare Improvement innebär bättre utvecklingsmöjligheter och rätt kompetens på rätt plats.

Personliga medarbetarkartor ger stor utvecklingskraft

Maureen Bisognano, vd för amerikanska Institute for Healthcare Improvement, är övertygad om att vi måste ta bättre hand om vårdens medarbetare och låta varje person komma till sin rätt – på rätt plats.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– De flesta medarbetare kommer in i organisationen med massor av kunskap och erfarenheter som vi aldrig får reda på.

Hon berättar att institutet för två år sedan införde så kallade medarbetarkartor. HR-avdelningen skickar ut ett formulär till alla medarbetare där de fyller vad de jobbar med just för tillfället, vart de vill med sin karriär och tidigare erfarenheter

– Det kan vara allt från att ha varit fosterfamilj till att ha suttit i styrelsen i en förening eller arbetat inom en helt annan sektor eller i en helt annan roll än sin nuvarande. Det handlar om att se sina medarbetare med andra glasögon, att se hela människan och därmed kunna utveckla dem i rätt riktning.

Medarbetarkartorna läggs ut öppet för alla på intranätet och Maureen Bisognano menar att det skapar en ny slags helhetssyn i organisationen. Dels har kartorna lett till att flera personer erbjudits och bytt tjänst utifrån erfarenhet och önskan, dels används de flitigt när team och projekt ska sättas samman.

– Eftersom profilerna är öppna kan projektledare välja personer med rätt erfarenhet och kunskap eller med en önskan om att utvecklas i viss riktning. De blir en intern kunskapsbank.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan