”Personliga möten är styrkan i vården av äldre”

Rosita RibberforsÄldremottagningen på Husensjö Vårdcentral i Helsingborg är skräddarsydd för patienter över 75 år. Här möts patienten av personal som har specialkompetens och tid.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Mottagningen startade för ett drygt år sedan som ett led i Regions Skånes satsning på att organisera vården för den patiengrupp med störst sjukvårdsbehov. Idag har äldremottagningen i Husensjö knappt 1000, av vårdcentralens totalt 8000, listade patienter.

– Vi såg det som ett naturligt steg att att starta en äldremottagning eftersom vi redan hade fokus på att optimera vården för de äldre patienterna, en grupp som ofta är multisjuk och som fortsätter att öka, säger Rosita Ribberfors, verksamhetschef på vårdcentralen.

Tillgängligheten är en viktig fråga för den äldre patientgruppen och mottagningen har därför ett särskilt telefonnummer utan knappval, så att man alltid får prata direkt med en person. Det finns inte heller något standardiserat bokningssystem där det är förutbestämt hur lång tid patienten får med sin läkare eller sköterska, det kan styras flexibelt utifrån varje patients behov. För att tillgodose behovet av kontinuitet, något som äldre patienter ofta efterfrågar, finns möjlighet till en egen kontaktperson på äldremottagningen.

– Det är en stor trygghet för våra patienter att ha en fast kontakt hos oss, som kan hjälpa till förklara den individuella sjukdomsbilden och vara ett stöd i samordning av övrig sjukvård, säger Rosita Ribberfors.

Som ett led i att göra vården anpassad till varje individ erbjuds idag även hälsosamtal både som hembesök och på mottagningen, något som Rosita Ribberfors hoppas på att kunna utöka framöver.

– Vår styrka är det personliga mötet och det är viktigt att se till varje patients behov, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan