Primärvården behöver vara både fysisk och digital

Primärvård Allt fler är positiva till digitala vårdtjänster och använder dem mer än tidigare. Viktigast är att vården är tillgänglig när man behöver den. Den flexibiliteten kan den digitala vården bidra med.

Primärvården behöver vara både fysisk och digital
Personer över 80 år är fortfarande mer skeptiska och använder färre digitala vårdkontakter än yngre äldre och unga. Foto: Adobe Stock

Hur upplever egentligen patienterna kontakten med primärvården? I en färsk rapport har forskare på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet tittat närmare på användarmönster och erfarenheter av både de digitala och fysiska kontakterna med vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Uppskattar digitala vårdtjänster

I studien har forskarna bland annat gjort en intervjustudie med patienter i olika åldrar, i olika delar av landet. Studien visar att många är positiva till digitala vårdtjänster:

  • Allt fler människor i olika åldrar och bakgrunder är mer positiva till digitala vårdtjänster och använder digitala vårdtjänster mer än tidigare. Men personer över 80 år är fortfarande mer skeptiska och använder färre digitala vårdkontakter än yngre äldre och unga.
  • Många betonar att det är viktigt att vården är tillgänglig när man behöver den. Digitaliseringen erbjuder flexibilitet när det inte krävs ett fysiskt besök på vårdcentralen.
  • Personer som bor utanför storstäder anser att det finns för många hyrläkare och att det påverkar kontinuitet och kvalitet.

– När tillgänglighet och kontinuitet brister påverkar det patientens förtroende för den ordinarie primärvården och gör att patienter istället vänder sig till privata vårdgivare, säger projektledaren Felicia Gabrielsson-Järhult i en kommentar till studien.

Söker man vård i flera kanaler samtidigt?

Intervjuerna visade även att patienterna såg sig som ansvariga för sin hälsa men hade behov av att dela ansvaret med vården, exempelvis genom uppföljningar och att få återkoppling på resultaten.

I den andra delstudien i projektet har forskarna kartlagt patienternas användarmönster. Ett problem som man ofta diskuterar i sammanhanget är risken att personer söker vård via flera olika kanaler samtidigt. Men resultaten visade att andelen personer som sökte kontakt med vården mer än tre gånger samma dag var mycket liten, endast 0,03 procent i Region Jönköpings län och 0,06 procent i Region Sörmland.

Utvecklingen går snabbare än forskningen

Dessutom var antalet personer som många gånger kontaktade vården med täta mellanrum lågt.

Felicia Gabrielsson-Järhult konstaterar att utvecklingen av den digitala vården går så fort att utvärdering och forskning inte hinner med. Hennes förhoppning är att rapporten kan bidra med aktuell kunskap som är viktigt i vårdens fortsatta utvecklingsarbete.

– En övergång till vård som kombinerar digitala och fysiska vårdkontakter är nödvändig. Både personal och patienter håller på att lära sig nya sätt att ha vårdkontakter, konstaterar hon.

Baserad på två delstudier

Rapporten ”Hur klickar vi med vården?” är gjord på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner. I två delstudier har forskarna studerat användarmönster och erfarenheter av digitala och fysiska kontakter med primärvården.

Den ena är en kvalitativ intervjustudie med 35 patienter i olika åldrar och bakgrunder från hela Sverige. Den andra är en kartläggning av patienters användarmönster. Den är baserad på all regional primärvårdsdata i Region Jönköpings län och Region Sörmland för åren 2020 – 2022.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan