Prisad bok gör syrror bättre på psykologi

LenaWG

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Lena Wiklund Gustin är legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård samt legitimerad psykoterapeut. I dagarna tilldelades hon Kurslitteraturprisets hederspris för boken Psykologi för sjuksköterskor.

Varför skrev du boken? 

– Sjuksköterskor behöver kompetens vid sidan av sitt huvudområde, vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap. Jag vill underlätta möjligheten att integrera psykologi med omvårdnad på ett tydligare sätt än vad som funnits hittills.

Vad handlar boken om?

– Viktiga delar av psykologin som har relevans för sjuksköterskans arbete. Exempelvis samspelet mellan kropp och själ, vad händer när man blir rädd och stressad? Hur kan det påverka patientens möjlighet att ta till sig information, hur hen reagerar på smärta eller uppfattar sjuksköterskans bemötande? Det är viktiga kunskaper för att förstår varför en patient reagerar som den gör och nödvändigt för sjuksköterskor att reflektera kring när de exempelvis ska informera patienten eller upprätta en vårdplan.

Hur ska den användas? 

– Den kan läsas parallellt med andra kurser genom hela utbildningen. Boken kan även läsas av färdigutbildade sjuksköterskor samt undersköterskor och arbetsterapeuter.

Vad hoppas du ska bli effekten av boken? 

– Att sjuksköterskor ska få en större förståelse för patienten som person. De är inte minipsykologer men kan använda psykologiska kunskaper inom ramen för sitt vårdansvar.

Fakta: Kurslitteraturpriset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. Priserna delas ut i Lund den 17 september.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan