Professor: ”Hög risk för vårdpersonal”

Coronaviruset Risken för vårdpersonal att smittas av det nya coronaviruset måste betecknas som hög. Så var fallet med coronaviruset sars och hittills talar det mesta för att det går att dra paralleller mellan de besläktade virusen.

Professor: ”Hög risk för vårdpersonal”
Björn Olsen, infektionsprofessor, Akademiska sjukhuset Foto Staffan Claesson 20080116

– Det finns likheter, väldigt stora likheter, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset till Kvalitetsvård.

Det finns dock ännu inte så mycket säker information kring det nya coronaviruset, fortsätter han.

– Men från Kina har det hittills kommit en del strösiffror som tyder på att risken är hög för att de som får en hög exponering av viruset riskerar att bli allvarligt sjuka. Och vi har ju också sett en del kända fall, inte minst läkaren som var först att larma om viruset, Li Wenliang.

Li Wenliang tystades och straffades först av de kinesiska myndigheterna då han försökte larma om vad han allra först trodde var ett nytt utbrott av sars. Myndigheterna ansåg att hans larm i en chattgrupp i den sociala medieplattformen WeChat för läkare på nätet störde den allmänna ordningen. I början av februari bekräftades att han själv blivit drabbad. Han sa då att han trodde att epidemin hade kunnat begränsas om myndigheterna hade varit mer transparanta från början. Den 7 februari dog han av viruset.

I befolkningen i stort är det framförallt bland äldre och personer med annan underliggande sjukdom som mortaliteten är hög. Att en ung läkare avlider är ännu en antydan om att riskerna är stora för sjukvårdspersonal, som kan komma att exponeras för en hög dos av viruset.

Erfarenheter av sars, som var en epidemi i 26 länder 2003 med totalt 8 000 kända fall, har dokumenterats i vetenskapliga artiklar. I tidskriften Emerging Infectious diseases publicerades en artikel som jämförde smittspridningen till personal mellan två sjukhus i Hanoi.

– Ett av sjukhusen – Bach Mai – var äldre och lite nedgånget, men en läkare där fattade beslutet att lägga alla med sars i en stor sal – och öppna fönstren. Till skillnad från det mer moderna sjukhus som inte vidtog den här enkla – och geniala – åtgärden hade man en mycket lägre spridning till sjukvårdspersonal.

Björn Olsen understryker att vården bör agera som om risken för smittspridning till personalen är hög.

– Man bör naturligtvis se till att alla patienter med symptom slussas direkt till enheter som är vana att hantera smittsamma patienter, till infektionskliniker. All provtagning bör ske där. Om man som personal vet att man varit i kontakt med smittade patienter ska man förstås se till att testas så snart som möjligt.

Tror du att vi får en epidemi i Sverige?

– Det är svårt att säga men – om jag ska gissa, så – ja.

Läs mer om erfarenheterna från Bach Mai i samband med sars-epidemin.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan