PSA-screening gav färre döda i prostatacancer

Antalet dödsfall i prostatacancer kan minskas med 30 procent genom PSA-screening. Det visar forskning baserad på uppgifter om 20 000 män som följts under mer än 20 år. Deltagarnas allra första uppmätta PSA-värde visade sig ha stor betydelse för att förutse framtida cancerrisk.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Den här forskningen är viktig eftersom den visar på långtidseffekterna av ett organiserat screeningprogram i Sverige, konstaterar Maria Frånlund, som disputerat i  urologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och är överläkare på universitetssjukhuset.

Maria Frånberg har disputerat på avhandlingen om PSA-screening. Foto: Sahlgrenska akademin.

Huvudsyftet med forskningen har varit att öka förståelsen för effekten av screening och hur ett framtida screeningprogram för prostatacancer skulle kunna utformas.

Totalt ingick 20 000 män som var mellan 50 och 64 år när studien inleddes. 10 000 lottades till en screeninggrupp som erbjöds PSA-test (screening) vartannat år, och cellprovtagning om förhöjda PSA-värden upptäcktes. Övriga 10 000 män lottades till en kontrollgrupp som inte erbjöds PSA-provtagning inom studien.

Efter 22 års uppföljning hade ungefär 300 män dött av prostatacancer. Risken var runt 30 procent lägre för de män som genomgått screeningprogrammet. Störst risk att dö av prostatacancer hade de män som började screena sig efter 60 års ålder, de som fick diagnosen efter att de lämnat studien (efter cirka 70 års ålder) och de män som bjöds in, men inte deltog överhuvudtaget.

PSA-nivån vid första screeningtillfället hade stor betydelse för framtida cancerutfall, och kan användas för att skatta risker. Resultaten visade även att män med vattenkastningsbesvär, svårigheter att tömma blåsan, hade lägre risk för prostatacancer jämfört med symptomfria män i studien.

Socialstyrelsen varnar för överdiagnostik

Socialstyrelsens senaste rekommendation, utfärdad 2018, är att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening med enbart PSA-prov. Skälet för den rekommendationen är att de negativa konsekvenserna, som överdiagnostik och överbehandling, enligt Socialstyrelsens bedömning är större än nyttan med PSA-screening.

 

Läs hela avhandlingen

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan