Psykiatrins vårdkvalitet och resultat mäts i studie

Psykiatri Vad betyder en god vårdkvalitet för återhämtningen för patienter i psykiatrisk vård? Det försöker forskare i forskargruppen QPC vid Universitetssjukhuset Örebro tar reda på.

Psykiatrins vårdkvalitet och resultat mäts i studie
Agneta Schröder med kolleger mäter resultatet av den vårdkvaliteten i psykiatrin.

Redan för flera år sedan utvecklade Agneta Schröder, docent och forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län, instrumentet ”Quality in Psychiatric Care” (QPC). Insrumentet är särskilt anpassat för att mäta vårdkvalitet utifrån patientens perspektiv i den psykiatriska vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Nu vill vi i forskargruppen QPC göra något mer av det här och se hur vårdkvaliteten och den vårdande relationen påverkar patientens återhämtning, symptombörda och livskvalitet, säger hon till Kvalitetsvård.

Just psykiatrin har sina särskilda utmaningar vad gäller att mäta vårdkvalitet.

– Det är ju speciella förutsättningar i den psykiatriska vården jämfört med den somatiska. Det var orsaken till att vi utvecklade ett speciellt instrument för att mäta kvaliteten. Inte minst är en viktig skillnad att inte alla patienter är frivilligt vårdade i psykiatrisk vård, fortsätter Agneta Schröder.

Projektet inkluderar totalt omkring 800 patienter, och personal och anhöriga runt dessa.

– Genom att vi ställer frågor om vårdens kvalitet, delaktighet och den vårdande relationen till flera grupper kommer vi även att kunna jämföra de olika perspektivens syn på vårdkvaliteten, fortsätter Agneta Schröder.

Genom tidigare forskning inom området vårdkvalitet vet man att patienter inom psykiatrin ofta skattar låg kvalitet när det gäller delaktighet, trots att vården aktivt arbetar för att förbättra denna. Ser personal och patient på delaktighet på olika sätt? Det är en sådan fråga som forskarna hoppas hitta svar på som ska kunna leda utvecklingen vidare.

I den nu pågående studien ingår både sluten och öppen psykiatrisk vård. Det frågeformulär som ska besvaras innefattar frågor om vårdens kvalitet, hälsorelaterad livskvalitet, symtombörda, återhämtning och vårdande relation.

Vikten av just kvaliteten i den vårdande relationen är extra stor i psykiatrin jämfört med i den somatiska vården, fortsätter Agneta Schröder. Hur denna avspeglas i patientens framtida återhämtning är en av de huvudfrågor forskarna hoppas att få svar på, liksom vilka övriga aspekter av vårdkvalitet som har betydelse för återhämtningen. Även här är forskarna nyfikna på de olika perspektiven – i hur hög grad finns det en samstämmighet mellan patienter och deras anhöriga och vårdpersonalen kring vad som är kvalitet?

Från öppenvården har forskarna redan inhämtat enkätsvaren, och vid midsommar ska man vara klara även med slutenvårdens enkät. Därefter hoppas man ha underlag för flera vetenskapliga artiklar.

Den nu aktuella forskningen sker i samarbete med Region Värmland, Region Kronoberg och Region Östergötland.

Instrumentet QPC, används även i ett internationellt forskningsprogram med forskning i flera länder, bland annat i Indonesien, Taiwan, Spanien, Brasilien och Norge.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan