Psykisk ohälsa och återhämtning en kvalifikation i rekrytering

En viktig del för förändring och förbättring inom psykiatrin handlar om att ta hand om egenerfaren kunskap.

En viktig del för förändring och förbättring inom psykiatrin handlar om att ta hand om egenerfaren kunskap och inte enbart om fokus på läkemedel och behandling. Det anser Anders Thorgren, projektledare för Medarbetare med brukarerfarenhet på Psykiatri Södra Stockholm. Han förklarar att de i projektet inte har lagt någon vikt i vilken grad egenerfarna medarbetare fortfarande är sjuka, men självklart värderat om de kommer att klara av uppdraget. Innan anställning gjordes också en omfattande riskanalys för att se om arbetet skulle öka riskerna för att återinsjukna samt andra möjliga risker för både egenerfarna, patienter och övrig personal.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Anders Thorgren, projektledare på Psykiatri Södra Stockholm.
Anders Thorgren, projektledare på Psykiatri Södra Stockholm.

– Som i alla branscher har vi medarbetare som insjuknat i bland annat depression och av olika anledningar är sjukskrivna. Vår grundinställning är att egenerfarna är som vilka kollegor och medarbetare som helst.

Han själv tillsammans med Bisammedarbetare lobbar nu för att det i platsannonser ska skrivas ut att egen erfarenhet av psykisk sjukdom och återhämtning är ytterligare en kvalifikation och att det kan vara ett kriterium som avgör en anställningssituation där kandidater har likvärdig kompetens.

– Psykisk ohälsa finns överallt men det är inte så lätt som personal att vara öppen med det. När vi som arbetsgivare lyfter fram det och aktivt söker de med den här erfarenheten avdramatiserar och legaliserar vi psykisk ohälsa, det ses som en tillgång som gagnar både personal och patienter. Den stora förändringen i psykiatrin som vårddisciplin är närmandet mot patienten som får större inflytande. Det här synsättet kommer både i Sverige och internationellt och behöver kopplas ihop med mätbara resultat.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan