Rätt organisationskultur underlättar förbättring

Rätt organisationskultur underlättar förbättring

En ny studie har undersökt varför förändringsarbete fungerar bättre på vissa psykiatriska avdelningar än på andra.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Trots att man vet att ett nytt verktyg eller metod är bra så räcker inte alltid det för att det ska fungera att implementera på en vårdavdelning, säger Catrin Alverbratt, lektor i vårdvetenskap på Högskolan Väst.

Fem avdelningar inom psykiatrin, både inom öppen- och slutenvården ingick i studien.  Forskargruppen har under några års tid undersökt hur väl avdelningarna lyckas implementera och använda en, för dem, ny vårdmetod. Därefter har man undersökt vilken organisationskultur de har, detta baserat på enkätsvar från personalen om hur de uppfattar sin arbetsplats, och placerat in dem i fyra olika kategorier.

Organisationer som kännetecknas av öppenhet, flexibilitet och god sammanhållning, en så kallad HR-kultur fanns på ena sidan av skalan och organisationer som präglas av styrning och kontroll, på den andra. Man jämförde sedan personalens enkätsvar med patienters inrapporterade upplevelser av avdelningarna. Resultatet blev att den avdelning som hade den största blandningen av de olika kulturerna var den som lyckades bäst med att implementera och använda den nya vårdmetoden bland interventionsavdelningarna i studien.

– Ofta har man en uppfattning om att HR-kulturen är positiv och många strävar nog efter att skapa den idag, men vår studie visar att det kanske inte alltid är det bästa om man vill skapa förändring.

Hon menar att det är viktigt att vården får upp ögonen för den så kallade implementeringsvetenskapen för att kunna dra nytta av ny evidens bland annat.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan