I RCC Väst tas patientens specialkunskap tillvara

I RCC Västs organisation för patient- och närståenderådet fram förbättringsförslag, utformar handlingsplaner och initierar projekt.

Patient- och närståenderådet, PNP-rådet, ingår som ett självständigt råd i RCC Västs organisation. Rådet för fram förbättringsförslag utifrån patienternas och närståendes erfarenheter och upplevelser, utformar handlingsplaner och initierar projekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Anders Hansson, före detta prostatacancerpatient, har deltagit i prostatacancerprocessen på regionnivå. FOTO: Margareta Sander.
Anders Hansson, före detta prostatacancerpatient, har deltagit i prostatacancerprocessen på regionnivå.
FOTO: Margareta Sander.

Processägare (cancerläkare) från RCC Väst bjuds regelbundet in för att delta i de olika vårdprocesser och för gemensamt lärande. Även berörda politiker bjuds in, informeras och uppvaktas.

Anders Hansson, före detta prostatacancerpatient, har deltagit i prostatacancerprocessen på regionnivå. Gruppen har tillsammans med processägarna två stora och ett par mindre möten per år. Anders Hansson tycker att det har skett en otrolig utveckling inom prostatacancervården sedan han själv opererades år 2009.

– Förut skulle patienten inte beblanda sig med vården; det ansågs inte angeläget att del av patientens kunskap. Nu har vi en viktig roll i utveckling av vården; våra synpunkter är värdefulla och patientens specialkunskap tas tillvara. Att vara patient, det kan trots allt inte läkare ha total kunskap om, det måste man uppleva.

PNP-rådet har också tagit fram broschyren ”Så vill vi ha det” som handlar om patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården.

Den riktar sig till alla som arbetar i eller är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

– I dag läggs mycket vikt på den psykosociala biten, den behöver komma med i vårdprogrammet. Till exempel ska ingen

Bertil Uppström, ordförande för PNP-rådet RCC.
Bertil Uppström, ordförande för PNP-rådet RCC.

behöva vara ensam när man får beskedet om cancer, och att man lyssnar på patienten och tar dennes oro på allvar, säger Bertil Uppström, ordförande i PNP-rådet RCC Väst.

Efter att ha inspirerats vid studiebesök i Danmark och Storbritannien, driver man nu projekt för att förverkliga idén om

Kraftens hus.

– Kraftens hus är tänkt att bli en mötesplats för rehabilitering, aktiviteter, stöd och information för dem som berörs av cancer, säger Bertil Uppström.

I Borås är planerna för Kraftens hus långt framskridna och nu tittar man på möjligheterna att få ett även i Göteborg.

I förra veckans nyhetsbrev kan du läsa om hur RCC Väst samarbetade med Chalmers Centre for Healthcare Improvement, CHI, när de började arbetet med en ny cancerstrategi:

Mandat till vårdpersonal nyckel i förnyad cancervård

”Kraften till förändringsarbetet finns i varje verksamhet”

Hämtar fler artiklar
Till startsidan