Reflektion för läkare främjar samarbete

En gång i månaden erbjuds AT-läkare på Värnamo sjukhus tid för systematisk reflektion. Det startade för femton år sedan och är nu ett etablerat arbetssätt.

Reflektion för läkare främjar samarbete
Åsa Ekstrand Sporre, reflektionshandledare, Värnamo sjukhus.
Åsa Ekstrand Sporre, reflektionshandledare, Värnamo sjukhus.

Reflektionsgrupperna Värnamo sjukhus började som ett sätt att locka till sig AT-läkare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi är ett litet sjukhus och slogs med andra små sjukhus om samma personer, säger Åsa Ekstrand Sporre, psykoterapeut och reflektionshandledare.

Därför började man att erbjuda AT-läkare möjlighet till systematisk reflektion. Det var för femton år sedan och nu är reflektion ett väl etablerat arbetssätt på sjukhuset. En gång i månaden ses grupperna, som vardera består av 4-5 personer, för att diskutera frågor som dykt upp i arbetet.

– När man dagligen jobbar med svårt sjuka människor kan känslan av otillfredsställelse bli stor, säger Åsa Ekstrand Sporre.

Sessionen inleds med att gruppen röstar om vilket ämne som ska ventileras, baserat på önskemål som kommit in från deltagarna. Reflektionshandledaren styr sedan samtalet enligt en reflektionsmodell.

– Det är viktigt att samtalet sker systematiskt, så att alla kommer till tals, säger hon.

Syftet med grupperna är att främja samarbete mellan läkarna, men även möjligheten att ventilera saker som inte har med den medicinska kompetensen att göra.

– En styrka är att jag inte är läkare, här diskuterar vi kring personen inte huruvida man ordinerat fel läkemedel, säger hon.

Hon tror att det skulle vara en idé att fortsätta med reflektionsgrupper även för färdigutbildade läkare.

– I början kom det gliringar från klinikcheferna ”Ska du gå till Åsa och gråta?” men numera är det flera som uttrycker att de själva skulle vilja ha samma möjlighet, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan