Region Uppsala vill stärka beredskapen efter leveranskrisen

Ett eget beredskapslager. En översyn av vad som skedde i samband med upphandlingen av Apotekstjänst som leverantör av förbrukningsartiklar. Det är två beslut som har tagits av Region Uppsala i kölvattnet av de senaste veckornas kris i materialförsörjningen.

Region Uppsala vill stärka beredskapen efter leveranskrisen

– Ja, vi har beslutat att regiondirektören ska komma med ett förslag på att vi ska ha ett – eller fysiskt kanske flera – lager för såväl förbrukningsartiklar som läkemedel för att ha den beredskap som behövs vid ett krisläge, berättar regionstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) för Kvalitetsvård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

En noggrann genomgång om vad som hände vid upphandlingen är också viktigt att få till stånd, fortsätter han. Tills man vet mer om vad som egentligen har hänt är Apotekstjänst kvar som leverantör av förbrukningsartiklar.

Erik Weiman, M.

– Men vi kompletterar nu med andra leverantörer, fortsätter han.

 

Akademiska sjukhuset kom igång med planerade operationer igen under tisdagen. I de andra regionerna som tillsammans med Uppsala upphandlat Apotekstjänst som leverantör – Sörmland, Västmanland, Örebro och Dalarna – har konsekvenserna inte blivit lika omfattande. Även i Västmanland och Dalarna har operationer dock ställts in.

 

I Region Sörmland har man efter ett politiskt beslut 2014 ett centralt system för materialhantering och sekundärförråd på sjukhusen.

 

Att den dagliga sjukvården och den akuta vården trots allt har kunnat bedrivas även inom Region Uppsala beror på engagerade medarbetare och ett gott samarbete, även över regionerna, konstaterar Erik Weiman. Han nämner Maggan – känd från SVT, på akuten på Akademiska, som förutsett problemen vid leverantörbytet och på eget bevåg hade lagt upp extra förråd av material ända sedan i somras. Många enskilda har gjort stora insatser för att hitta det material som saknats.

– Men vårdpersonalen ska ju ägna sig år vården, inte behöva jaga material. Vad jag hoppas nu är att vi får se över både upphandling och beredskap på ett sätt som ger oss en robusthet som vi uppenbarligen saknar idag, vilket är väldigt bekymmersamt.

 

 

Läs Kvalitetsvårds tidigare rapportering om Apotekstjänst:

25 procent lägre bud än tidigare leverantör

 

Apotekstjänst kritiserades hårt 2013

 

Överklagade onormalt lågt anbud – bjöd själva noll i eskalerande anbudskarusell

 

Experten: Se upp med de låga buden vid upphandling

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan