Rehabilitering på patientens egna villkor

E-rehab är ett internetbaserat program för rehabilitering som Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken på Danderyds sjukhus håller på att ta fram.

Rehabilitering på patientens egna villkor

E-rehab är ett internetbaserat program för rehabilitering som Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken på Danderyds sjukhus håller på att ta fram. Programmet riktar sig till två patientgrupper; patienter med lätt kognitiv funktionsnedsättning, som exempelvis fått en stroke eller en traumatisk skallskada, och patienter med långvarig smärta.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

För båda grupperna handlar det om lång och tidskrävande rehabilitering där interaktiv träning på hemmaplan kan vara en bra lösning.

– För patienter med lätt kognitiv funktionsnedsättning finns idag begränsade möjligheter till rehabilitering. För den andra patientgruppen med kronisk smärta handlar det om att få redskap att lära sig leva med smärtan, berättar Inga-Lill Boman, arbetsterapeut och projektledare på kliniken.

Programmet kommer att innehålla tio olika moduler med teori, självskattning, förslag på strategier och hemuppgifter och är uppbyggt för att genomföras under en period på tolv veckor. Områden som tränas är exempelvis stresskänslighet, uppmärksamhets- och minnesproblem. För patienter med kronisk smärta fokuserar modulerna på medveten närvaro och vidmakthållande av strategier.

– En stor fördel är att patienterna kan genomföra behandlingen när det passar dem bäst. När vi inte behöver träffa patienterna fysiskt så tror vi också att behandlande team kan ta emot fler patienter än tidigare vilket gör behandlingen kostnadseffektiv.

Om lösningen blir lyckad hoppas Inga-Lill Boman att programmet kan vidareutvecklas och spridas till andra vårdgivare.

Om e-rehab

Projektet har beviljats 200 000 kronor från Promobilia och 100 000 kronor från Innovationsfonden. Just nu är programmet under utveckling och som bas används en beprövad plattform som internetpsykiatrin vid Huddinge sjukhus har god erfarenhet av. Planen är att få igång en pilotstudie till hösten och att kunna köra en randomiserad och kontrollerad studie under 2018. Nästa steg är att även utveckla en app som kan ge stöd för patienten i vardagen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan