Rehabkompassen ger stöd för strokedrabbade över 1177

200 strokepatienter får nu prova ett verktyg via 1177 för att beskriva sina besvär och följa sin rehabilitering. Verktyget, RehabkompassenTM, har tagits fram vid Norrlands universitetssjukhus.

Rehabkompassen ger stöd för strokedrabbade över 1177
Xiaolei Hu. Foto: Sally Cloodt, Region Västerbotten.

Patienten beskriver i lugn och ro sina besvär hemifrån, vilket ska underlätta för dem att få med hela bilden. Och resultatet blir just en bild som grafiskt illustrerar patientens ofta komplexa problematik.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Innan besöket kan sjukvårdspersonal enkelt klicka på patientens Rehabkompassbild för att se till att rätt profession och kompetens finns tillgänglig utifrån patientens behov. Under besöket kan Rehabkompassen användas av sjukvårdpersonal som diskussionsplattform med patienter eller kolleger, och synliggöra patientens besvär – med betydande tidsbesparing, förklarar specialistläkaren som utvecklat verktyget, Xiaolei Hu vid Region Västerbottens Neuro-, huvud- och halscentrum.

Xialoei Hu ser en stor potential i Rehabkompassen TM. Just nu används den för strokepatienter och ska också provas för en grupp patienter med hjärntrauma som hjärnskakningar, men framöver bör det gå att anpassa till flera andra patientgrupper, säger hon. En stor styrka är att patienten har god tid på sig att noggrant beskriva alla sina besvär.

– Många patienter tycker att det vid ett läkarbesök kan vara svårt att komma ihåg hur man mått och vilka besvär man haft den gångna tiden. Istället kan det vara lättare att i lugn och ro fylla i enkäten hemma, säger Xiaolei Hu.

Svaren ur enkäten, som kontinuerligt uppdateras, kan också underlätta konsultation på distans och bidra till en mer jämlik vård även för patienter i glesbygd. Enkätsvaren och de illustrativa bilderna gör att patienten lättare kan följa sin egen utveckling och det kan också bli enklare att fånga upp patienter där man ser en försämring.

– De blir också ett bra stöd för att följa de nya riktlinjerna för strokevård där en viktig del är en strukturerad uppföljning, säger Xiaolei Hu till Kvalitetsvård.

Rehabkompassen utvecklades först som pappersenkäter redan 2015, och utvärderades med positivt resultat på stroke- och TIA-patienter. Pappershanteringen innebar ett tidskrävande administrativt arbete, så med hjälp av Region Västerbottens medicintekniska forskningsavdelning MT-FoU utvecklades den digitala versionen. Det sista steget har varit att integrera enkäten som en del av 1177 Vårdguiden för att patienten enkelt och säkert ska kunna fylla i enkäten hemma, och för att informationen ska kunna sparas för senare uppföljning.

Nu ska 200 patienter på flera strokerehabkliniker i Sverige  tillsammans med sjukvårdpersonal testa den digitala versionen för att göra den så användarvänlig som möjligt för målgruppen. De hälsoekonomiska aspekterna ska också mätas. Detta görs inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova, i samarbete med strokerehabiliteringsenheter i hela Sverige.

 

Foto: Sally Cloodt, Region Västerbotten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan