Relationerna är nyckeln till en god och nära vård

God och nära vård Samtalen kring en god och nära vård måste breddas för att det ska bli en framgång. Det konstaterar författarna till en boken Tillsammans, för en god och nära vård.

Relationerna är nyckeln till en god och nära vård
Antologi skriven av tolv engagerade patienter, närstående och vårdproffs.

Runtom i Sverige pågår omställningen till en god och nära vård. Men en god och nära vård kan inte organiseras fram, det är en hel infrastruktur som måste förändras. Det menar författarna till boken Tillsammans, för en god och nära vård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I boken delar tolv engagerade patienter, närstående och vårdprofessionella med sig av sin berättelse om mötet mellan människan som söker vård och människorna i vårdpersonalen. Var och en berättar utifrån sitt perspektiv, men alla med fokus på konkreta exempel på en god och nära vård.

Kräver tid för samtal

Redaktörer till boken är Bodil Jönsson och Hans-Inge Persson. De konstaterar att omställningen till en god och nära vård kräver tid för samtal, reflektioner och eftertanke mellan alla som är en del av vården.

Detta är något som måste prioriteras för att vården ska bli en riktig kunskapsgenerator där patient och läkare tillsammans utvecklar vården. Förhoppningen är att den här boken ska bidra till att bredda samtalen om en god och nära vård.

Hur ska vi samspela?

– Det finns ingen väg tillbaka utan bara vägar framåt. Vården framöver blir varken god eller nära med mindre än att fokus flyttas från styrning och organisation till person och relation. Huvudfrågan handlar då inte om vare sig styrning, organisation eller resurser utan kokar ner till följande: Hur ska vi handla för att medborgarna och deras närstående bäst ska kunna samspela med människorna i vården och kunskapen där? säger Hans-Inge Persson, redaktör.

Bodil Jönsson och Hans-Inge Persson är redaktörer för boken. Övriga medverkande är Anna Nergårdh, Lisbeth Löpare Johansson, Ami Hommel, Britta Hornmark Stenstam, Jeanette Andersson, Magnus Isacson, Martina Jarnström, Ralph Harlid, Sara Riggare och Åke Åkesson. Boken är utgiven av Komlitt.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan