Så har barnen fått tycka till om sitt sjukhus

Så här har barnens och föräldrarnas önskningar tagits om hand och styrt utformningen.

Så har barnen fått tycka till om sitt sjukhus

När nya Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus planerats och nu börjat byggas har barn, ungdomars och föräldrars önskningar styrt utformningen. Så här har processen drivits:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

* Workshops med barn och föräldrar som fått dela med sig av sina önskningar via teckningar, intervjuer och brev.

* Möjlighet att via sjukhusets hemsida mejla in förslag.

* Ansvarig arkitekt och vårdpersonal från det nuvarande sjukhusets olika avdelningar har också suttit med i träffarna med barn och föräldrar.

* Sjukhusets sju värdeord har brutits ned på detaljnivå för att se hur utformning och miljö lever upp till dem.

* Byggnadansvariga och byggföretaget har involverats i arbetet genom bland annat en film för att förstå sin målgrupp.

* Byggnadsskisser, ritningar och illustrationer har checkats av längs vägen med både barn, föräldrar och vårdpersonal.

* Nu när första spadtaget är gjort ligger fokus på att involvera barn och föräldrar på interiör, bland annat genom workshops med barnkulturdesigner och inredningsarkitekter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan