Så kan barn bli mer delaktiga i sin vård

Personcentrerad vård Även barn ska - och vill - vara delaktiga i den egna vården. Nu har ett verktyg för delaktighet som speciellt riktar sig till barn blivit föremål för en avhandling.

Så kan barn bli mer delaktiga i sin vård

På två barnavdelningar på Hallands sjukhus i Halmstad används ett frågeformulär för 6 – 12-åringar, som tagits fram av forskaren Britt-Mari Gilljam.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Britt-Marie Gilljam. Foto: Magnus Karlsson.

– Alla barn i åldrarna 6–12 år som skrivs ut från sjukhuset erbjuds att svara på frågorna innan de går hem. De kan göra det själva eller tillsammans med föräldrarna. De får frågorna på en läsplatta, och de som inte kan läsa kan få frågorna upplästa digitalt. Det går snabbt för barnen att svara, det är tolv frågor och de kan också fylla i förbättringsförslag, säger Britt-Mari Gilljam, nybliven doktor i hälsa och livsstil med inriktning omvårdnad.

Ofta, men inte alltid, vill barnen få vara delaktiga.

–Personalen vet att barnen ska vara delaktiga. Jag ser att barnen vill bli tillfrågade, och det är viktigt att även om ett barn har sagt nej en gång, behöver hen alltid få en ny chans. Barnens dagsform kan påverka viljan till delaktighet, förutom att barn utvecklas hela tiden. Bara att personalen visar att den verkligen vill veta vad barnet tycker är en form av delaktighet.

Resultatet redovisas en gång i månaden för respektive avdelning så att personalen kan förbättra rutiner och arbetssätt.

Britt-Mari Gilljam vill gärna se en användning av frågeformuläret även i primärvården, som tar emot många barn.

Läs hela avhandlingen

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan