Så kan delning av hälsodata bli verklighet i Sverige

Hälsodata Hur redo är Sverige för det nya direktivet om delning av hälsodata? En ny rapport pekar på både utmaningar och möjligheter.

Så kan delning av hälsodata bli verklighet i Sverige
Annika Szabo Portela konstaterar att det finns många vinnare på förslaget. Patienterna får bättre kontroll över sina hälsodata och i slutändan även tillgång till fler och bättre behandlingar.

Det finns en stor potential att använda hälsodata för att öka kunskapen om sjukdomar och ohälsa. Hälsodata kan användas för inom forskningen, men även för att utveckla nya lösningar för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men det finns också stora utmaningar. Inte minst när det gäller integritet och hur patientdata får delas och användas.

Vilka hinder finns det?

Inom EU pågår just nu arbetet med att ta fram ett förslag om delning av hälsodata, EHDS.

Men hur redo är vi i Sverige att dela hälsodata? I en rapport har EIT Health Scandinavia sammanställt både hinder och möjligheter inför implementeringen av EHDS.

Rapporten landar i fyra insikter:

  1. Sverige har bra förutsättningar – mycket är redan påbörjat. Det finns ett brett stöd och positiv inställning till EHDS från regering och riksdag. Mycket av arbetet för att ställa om och anpassa lagstiftning har inletts.
  2. Den decentraliserade modellen är en utmaning. Regionernas decentraliserade ansvar för hälso- och sjukvården är en utmaning. Även om besluten kommer att fattas på nationell nivå är det i regionerna som erfarenhet finns från den praktiska tillämpningen.
  3. Teknisk infrastruktur finns – ny lagstiftning måste på plats. Det finns i Sverige en öppenhet och ett förtroende hos allmänheten för hur delning och användning av hälsodata sker. Den tekniska infrastrukturen finns till stor del och tekniska hinder går att lösa. Däremot är lagstiftningen en utmaning. Det är därför viktigt att man nu gör en samlad översyn av lagstiftning.
  4. Kompetens och utbildning. Det saknas personal med tillgång till data från hälsodatasystemen. Sverige skulle kunna ta initiativ för att ta fram modeller och praxis som kan användas inom hela EU.

Sverige är redo

– Vår rapport visar att vi i Sverige är redo att bygga en ny digital infrastruktur tillsammans med hela ekosystemet. Det finns många vinnare på förslaget, inte minst patienterna, som får bättre kontroll över sina hälsodata och i slutändan även tillgång till fler och bättre behandlingar. EIT Health ser fram emot att ta vara på möjligheterna som öppnas upp när EHDS blir verklighet och skapa nya förutsättningar för framtida vård, forskning och utveckling i Sverige och Europa, säger Annika Szabo Portela, Managing Director, EIT Health Scandinavia i en kommentar till rapporten.

Rapporten bygger på de samlade insikterna från 16 experter från universitet, hälso- och sjukvården, myndigheter, patientorganisationer och näringslivet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan