Så långa är väntetiderna på akuten

Rapport Väntetiderna på akuten fortsätter att öka, trots att antalet besök fortfarande är färre än innan pandemin. Längst är väntetiderna i Stockholm, Uppsala och Skåne.

Så långa är väntetiderna på akuten
I Stockholm, Uppsala och Skåne är hälften av besöken över fem timmar. Foto: Adobe Stock

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att vistelsetiden för de patienter som söker vård på akutmottagningar fortsätter att öka. De senaste två åren har den totala vistelsetiden för samtliga patienter på landets akutmottagningar ökat trots att besöken varit något färre än innan pandemin.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Äldre får vänta längre

Under 2022 varade hälften av alla akutbesök längre än 4 timmar och 17 minuter, men det är stora skillnader mellan olika regioner och olika patientgrupper. Ju äldre patienterna är, desto längre tid är de på akutmottagningen. Dessutom har kvinnor längre vistelsetid än män, oavsett åldersgrupp.

Längst tid på akuten har patienter i regionerna Stockholm, Uppsala och Skåne. Där överstiger vistelsetiden vid hälften av besöken 5 timmar.

Kortast vistelsetid är det i Kalmar. Där är hälften av alla besök kortare än 3 timmar och 10 minuter.

Andra faktorer bakom

Väntetiden till en första bedömning av läkare har också ökat sedan förra året.

– Vi kan konstatera att vänte- och vistelsetider blir längre, trots att antalet besök fortfarande ligger under de nivåer som rådde innan pandemin. Det antyder att det är andra faktorer som ligger bakom de förlängda tiderna, exempelvis hur det akuta omhändertagandet är organiserat eller hur vårdplatstillgången ser ut, säger Bruno Ziegler, sakkunnig på Socialstyrelsen i en kommentar.

Färre besök, men längre väntetider

  • Sammanlagt gjordes närmare 1,8 miljoner besök på landets akutmottagningar förra året. Det är 6 procent färre än det årliga genomsnittliga antalet besök under åren 2016-2019.
  • Medianväntetiden till en första bedömning av läkare är 1 timme och 3 minuter, respektive 48 minuter för de patienter som senare blev inskrivna.
  • Hälften av alla kvinnor i åldern 80 år och äldre var där längre än 5 timmar och 1 minut när de besökte akuten förra året.
  • I genomsnitt ledde cirka vart tredje besök på akuten till inskrivning på sjukhus.

Hela rapporten: Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2022

Hämtar fler artiklar
Till startsidan