Så många är de svenska sjuksköterskorna jämfört med omvärlden

Så många är de svenska sjuksköterskorna jämfört med omvärlden

Jämfört med snittet i OECD har Sverige ett förhållandevis högt antal sjuksköterskor per capita. Men jämför man med våra nordiska grannländer ligger vi lägre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I rapporten Health at a glance från november 2017 konstaterar OECD att Schweiz är det land inom OECD som har flest sjuksköterskor per 1 000 invånare, 18. Därefter följer våra nordiska grannländer – Norge 17,3, Danmark 16,7, Island 15,5 och Finland 14,7.

Sverige kommer på 11:e plats med 11 sjuksköterskor per 1 000 invånare.

Förutom de ovan nämnda har även Tyskland, Irland, Luxemburg, Australien och USA fler sjuksköterskor än vi.

Snittet inom hela OECD låg på 9 sjuksköterskor per 1000 invånare.

I nästan alla länder har antalet sjuksköterskor ökat sedan 2000, som syns på illustrationen som en undre cirkel.

 

Källa: OECD Health at a glance 2017

Hämtar fler artiklar
Till startsidan