Så minskade Karolinska kön till hjärtkirurgi

Så minskade Karolinska kön till hjärtkirurgi

För två år sedan hade Karolinska universitetssjukhuset en kö på patienter till hjärtkirurgin. 101 personer stod i den kön och patienter fick skickas till andra sjukhus för att få sin operation enligt vårdgarantin.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Anders Ahlsson kom då till sjukhuset som nya temachef för Hjärta och Kärl och insåg att något radikalt behövde göras.

Anders Ahlsson såg till att de som arbetade i verksamheten tog fram lösningen tillsammans. Foto: Carin Tellström, Karolinska Universitetssjukhuset.

– Vi satte ihop en grupp med bland andra kirurger, verksamhetsutvecklare och chef för intensivvården som fick uppdraget att öka vår produktionskapacitet till 1 200 hjärtkirurgiska operationer om året för att möta behovet som fanns. Det såg nästan omöjligt ut, eftersom vi hade en svårt brist i kapaciteten i intensivvård och förstås sjuksköterskebrist som överallt annars, berättar han för Kvalitetsvård.

Men den lilla tankesmedja som hade satts ihop kom med ett förslag som visat sig framgångsrikt. Eftersom många av de opererade patienterna inte behöver intensivvårdens fulla resurser kan de behandlas av grundutbildade sjuksköterskor, med resultatet att platser på intensivvården frigörs och fler operationer möjliggörs.

– Den slutsatsen bygger på att vi har en god kvalitet i själva operationerna. Det har vi på Karolinska, vi har ett litet antal kirurger, som genom att de gör många ingrepp får den träning de behöver och håller en hög kvalitet. Statistiken visar också att Karolinskas hjärtkirurgi har lägst dödlighet i Sverige och vi har också en mycket låg infektionsfrekvens.

Med hjälp av datadriven planering och veckovisa planeringsmöten med personal från alla inblandade avdelningar har man också blivit bättre på att använda resurserna på ett effektivt sätt.  Mötena som varje fredag drar upp riktlinjerna för den kommande veckans operationer kompletteras sedan med mer strategiska planeringsmöten med inriktning på hur helheten ska gå ihop för att tillräckligt många operationer ska kunna utföras över året.

– Hemligheten med att hitta en lösning som fungerar så bra som den här nu gör är att den kommer från de som arbetar i verksamheten, understryker Anders Ahlsson.

 

 

 

2017 gjordes 850 hjärtkirurgioperationer på Karolinska Univrsitetssjukhuset.
2018 gjordes 951 operationer.
2019 har sjukhuset under det första kvartalet genomfört 14 procent fler än året 2018 och 21 procent fler än året 2017.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan