Så minskade vårdcentralen väntetiderna

Så minskade vårdcentralen väntetiderna

Med ett nytt arbetssätt lyckades Karla vårdcentral i Örebro få bort väntetiderna för patienter med psykisk ohälsa. Förut hade man upp till sex månaders väntetid – nu är den helt borta.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi beslutade oss för att börja arbeta med Integrerad beteendehälsa – en arbetsform som bygger på hög tillgänglighet för patienter med psykisk ohälsa. Det är inte en behandlingsmetod, utan ett sätt att organisera det psykosociala arbetet så att det är anpassat till primärvården, säger kuratorn Cecilia Witt i ett pressmeddelande.

Det var 2017 som arbetet inleddes i en arbetsgrupp under hennes ledning. Hösten 2018 började vårdcentralen ta emot patienterna enligt det nya arbetssättet. På två månader lyckades man arbeta bort väntelistan för att träffa en psykosocial resurs. Detta med samma bemanning som tidigare, vilket i Karlas fall innebar två kuratorer, en psykolog och en rehabkoordinator.

– Vi som behandlare har fått lägga om hur vi jobbar. Det gäller till exempel längden på besök och hur vi ser på våra tidböcker. Våra tidböcker är idag helt öppna, och vem som helst på vårdcentralen kan boka in en tid för en patient, fortsätter Cecilia Witt.

Alla professioner arbetar konsultativt och i samverkan. Det är uttalat att det alltid är OK att knacka på en kollegas dörr och stämma av.

Besöket hos en psykosocial resurs tar cirka 30 minuter, vilket det fanns vissa farhågor kring – var det för kort?

– Men det finns ingen evidens för att ett behandlingsbesök måste vara en viss längd eller ett visst antal sessioner. Däremot finns det evidens för innehållet i den här typen av behandling, nämligen beteendeinterventioner. De vet vi att de är verksamma, säger Cecilia Witt.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan