Vinnova satsar på praktisk forskning med hälsodata

Hälsodata Fördelarna med en effektivare användning av hälsodata är stora. Nu får tre projekt 90 miljoner kronor i finansiering av Vinnova kronor för att ta fram storskaliga användningslösningar.

Vinnova satsar på praktisk forskning med hälsodata
För att nyttiggöra hälsodata på nya sätt behöver många aktörer med olika perspektiv vara med och testa nya lösningar. Foto: Adobe Stock

 Bättre möjligheter att tidigt ställa rätt diagnos, nå snabbare forskningsframsteg och att enklare att överblicka en patients sjukdomshistoria – det är några av skälen till att Vinnova vill satsa på hälsodata.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hälsodatan finns nämligen redan där, men den ligger i mängder av olika system som inte fungerar tillsammans.

– Förhoppningen med satsningen är att projekten ska bidra till systemförändring i riktning mot det vi kallar precisionshälsa. Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att förebygga, behandla med större träffsäkerhet där data om individ och population är en förutsättning, säger Sanna Edlund, handläggare på Vinnova.

Så valdes aktörerna

För att nyttiggöra hälsodata på nya sätt behöver många aktörer med olika perspektiv vara med och testa nya lösningar.

Vinnova satsar nu på tre så kallade systemdemonstratorer, där flera olika aktörer såsom regioner, universitet och företag inom hälsoområdet arbetar tillsammans med att pröva nya vägar att använda hälsodata i verkliga miljöer.

Projekten har valts ut i en bedömningsprocess där samtliga ansökningar har bedömts av externa bedömare med expertis inom e-hälsa, juridik, teknisk och semantisk interoperabilitet, hälso- och sjukvård och forskning. Bedömningen har utgått från hur de sökande bidrar till att nyttiggöra data från vård och omsorg för flera olika syften.

Projekten finansieras med 30 miljoner kronor vardera under en fyraårsperiod.

Lyft innovation inom vården

Enligt Sanna Edlund finns det stor potential i att satsa på innovation inom vården, hälsodata är ett område men det finns även ett stort värde i att satsa på till exempel ökad egenmonitorering, nya AI-lösningar, digitaliseringens möjligheter att påverka hållbarhetsfrågor.

– Svensk sjukvård består idag av decentraliserade system, med många olika föråldrade tekniska lösningar hos många aktörer. Detta medför att data blir fragmentiserat och svårt att styra på nationell nivå. Då data om en individ genereras i vården är det viktigt att vården också är involverad för att innovation inom området ska vara möjlig.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan