Sahlgrenska satsar på akutläkare

Sahlgrenska satsar på akutläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är det sjukhus som tar emot flest akutpatienter i hela landet. Här har väntetiderna ofta varit långa, men i den senaste statistiken för 2017 från Socialstyrelsen har man lyckats korta väntetiden med en halvtimme jämfört med året innan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu hoppas man att kunna förbättra akutvården ytterligare, då man har följt exemplet från bland annat Universitetssjukhuset i Linköping och utbildat läkare med akutvård som specialisering.

Olof Lekholm är en av de första akutläkarna som utbildats på Sahlgrenska och som i höst påbörjat sin tjänstgöring på sjukhusets akutmottagning.

– En fördel med att ha läkare med den här specialiseringen är att vi kan färdigbehandla patienter med en rad olika tillstånd, vi behöver inte sortera dem för vidare behandling, säger han till Kvalitetsvård.

En annan stor fördel är att det nu finns läkare som har sin fasta placering på akuten, vilket bör ge en mycket bättre möjlighet att bedriva kvalitetsarbete, resonerar han.

– Tidigare har det ju ofta varit så att på akuten är du ett par veckor om året. Då är det svårt att på riktigt bedriva ett förbättringsarbete – många kan ha synpunkter på hur saker fungerar, men de är knappast intresserade av att sätta sig i en grupp för att arbeta med förbättringsprojekt.

Långa väntetider är det problem som de flesta akutmottagningar kämpar med, i synnerhet de stora sjukhusen. I genomsnitt fick patienter vänta ungefär en timme på att få träffa läkare på landets akutmottagningar i fjol, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. På Sahlgrenska och Södersjukhuset, som är de två sjukhus som har allra flest akutpatienter var väntetiden en och en halv timme respektive en timme och femtio minuter. Kortast väntetid för att få träffa  läkare hade de små akutmottagningarna i Region Norrbotten, med under 30 minuters väntetid. Generellt sett har de mindre sjukhusen kortare väntetider på akuten.

Den totala vistelsetiden på akuten vartre timmar och tjugo minuter akuten i genomsnitt 2017, i stort sett på samma nivå som året innan.

Fakta: Två miljoner besök 2017

Totalt gjordes två miljoner besök vid landets sjukhusbundna akutmottagningar av patienter äldre än 18 år år 2017. Sedan 2015 rapporterar akuterna in statistik till patientregistret över hur länge patienterna vistas där samt hur lång tid det tog innan de fick träffa en läkare. År 2017 var medianväntetiden för läkarbedömning cirka en timme och den totala vistelsetiden var ungefär 200 minuter, för hela riket.

Personer över 80 år stod för 18 procent av alla besök på akuten under 2017. De fick vänta 50 minuter på att träffa läkare (oförändrat sedan 2016), vilket är en något kortare tid jämfört med den totala patientgruppen. För dessa äldre ökade emellertid den sammanlagda vistelsetiden på akuten med 10 minuter, till 244 minuter, jämfört med året innan.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan