Säker bukkirurgi väckte förbättringslusten

Säker bukkirurgi väckte förbättringslusten

I början av 2015 inledde kirurg- och ansestiseiklinikerna på Skellefteå lasarett ett patientsäkerhetsprojekt enligt modellen Säker bukkirurgi. I juni avslutades projektet och Stina Näsvall, som varit ansvarig för arbetet, är mer än nöjd med resultatet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det har varit intressant och roligt, men framför allt har det varit underbart att se allt engagemang att jobba med förbättringar, berättar hon.

Projektet bygger på en modell som Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, har utarbetat och har involverat personal inom alla yrkesgrupper på de båda klinikerna. Det inleddes med ett självvärderingsarbete där de gick igenom hela patientflödet, från remiss i primärvården via diagnos, narkos, operation, vård på avdelning efter operation till hemgång. Här skulle drygt 120 frågor som rör rutiner, arbetssätt, mätning, uppföljning och förbättringsarbete besvaras.

Därefter kom revisorsteamet från Löf på ett första besök där de gick igenom svaren och gjorde gruppintervjuer med medarbetarna. När återföringsrapporten med förslag på punkter att jobba vidare med kom var klinikerna redan i full gång med förbättringsarbetet.

– Vi upptäckte ju själva brister som vi ville åtgärda. Så redan när revisorerna var på besök hade vi satt igång vissa förbättringsprojekt.

Av de punkter som revisorerna pekade ut valde de att jobba vidare med elva punkter. Checklistor för ronden, rutiner för att upptäcka bärare av mulitresistenta bakterier, vårdprogram för bland annat akut buk och akut bukspottskörtelinflammation (pancreatit), rutiner och checklistor kring användning av blodförtunnande läkemedel samt rutiner för att hålla jämn blodsockernivå hos diabetiker under operation är bara några exempel.

Stina Näsvall poängterar att projektet också inneburit att de förstått värdet av att jobba över klinikgränserna och att ha en bra kommunikation, inte bara när det gäller det vardagliga arbetet, utan även på ett strategiskt plan i chefsgruppen.

– Det var ett tufft arbete, intensivt och med strikta deadlines, men det har gett oss otroligt mycket. Revisorsteamet upplevde att det fanns en öppenhjärtlighet och ärlighet hos oss och en stark önskan att jobba med förbättringar. Alla har snäppat upp sig och vill jobba mer med utveckling. Den stora skillnaden är att vi nu fått verktygen och själva kan jobba vidare.

Säker Bukkirurgi

Projektet Säker bukkirurgi är uppdelat i sju steg med bland annat intervjuer, omfattande självvärdering och besök av revisorer. Bakom satsningen står Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, vars uppdrag är att bidra till att antalet skador i vården minskar.

Löf initierade projektet Säker bukkirurgi hösten 2011 med syftet att halvera risken för vårdskada och komplikation vid bukkirurgi. Sammanlagt har 44 kirurgikliniker genomfört ett projekt enligt modellen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan