Samordningstjänst mot brist på specialläkare

Samordningstjänst mot brist på specialläkare

Precis som IVO konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport – Nationella planeringsstödet 2019 – att personal- och kompetensbrist är en stor utmaning för vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

I år har Socialstyrelsen tittat extra mycket på behovet av specialistläkare, och föreslår en ny stödjande samordningsfunktion för att minska bristen.

 

Regionerna ska enligt hälso- och sjukvårdslagen dimensionera ST-tjänster efter ett framtida behov av specialistläkare. Socialstyrelsen bedömer i rapporten att planeringen ofta sker lokalt och med en relativt kort tidshorisont. Det saknas samordning av efterfrågan på specialistläkare och dimensionering av ST-tjänster på nationell nivå.

 

I rapporten föreslås därför en central samordningsfunktion på Socialstyrelsen som ett stöd i kartläggningen av tillgång och efterfrågan på specialistläkare.

– Den stödjande samordningsfunktionen ska stötta regionerna i deras arbete att dimensionera ST-tjänster efter ett långsiktigt behov genom att tillsammans med regionerna och andra aktörer samla statistik, data och prognoser till en nationell bild. Samordningsfunktionen syftar till att minska bristen på olika sorters specialistläkare och skapa en mer jämlik vård, säger Katarina Sandberg, utredare på Socialstyrelsen.

 

I rapporten konstateras också att nästan alla regioner i Sverige redovisar brist på sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och psykologer.

Ladda ned och läs hela rapporten

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan