Sämre förutsättningar för chefer inom omsorgen

Ledarskap Chefer och ledare inom kommunal vård och omsorg behöver få bättre och mer jämlika förutsättningar för sitt ledarskap. Till exempel har chefer inom hemtjänsten fler underställda medarbetare och sämre tillgång till stödfunktioner jämfört med chefer i tekniska förvaltningar.

Sämre förutsättningar för chefer inom omsorgen
Chefer inom omsorgen har ofta många underställda. Foto: Adobe Stock

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen undersökt förutsättningarna för ledarskap och ledarskapsutveckling inom kommunerna. De har bland annat pratat med socialchefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och första linjens chefer inom hemtjänsten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Brister i förutsättningarna

Undersökningen som presenterades tidigare i år visar att det finns stora brister i förutsättningarna att utöva ett gott ledarskap ­– brister som varit kända sedan tidigare men blivit ännu tydligare under covid-19-pandemin.

Caroline Vidigsson Schmölzer, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Foto: Rickard Kilström

Möjligheterna att utveckla ledarskapet är också begränsade. De flesta kommuner erbjuder visserligen ledarskapsutbildningar, men för att cheferna ska kunna tillgodogöra sig dem behöver de få bättre organisatoriska förutsättningar.

Ett problem är att chefer inom vård och omsorgen har många underställda. Till exempel har chefer inom hemtjänsten fler underställda medarbetare och sämre tillgång till stödfunktioner jämfört med chefer i tekniska förvaltningar.

Få samverkar med högskolan

Kommunerna behöver också stärka sin samverkan i ledarskapsutvecklingen, både med andra kommuner och regioner och med universitet och högskolor. I dag samverkar enbart en tredjedel av kommunerna med andra kommuner i ledarskaps­utbildningar, och endast en tiondel samverkar med regioner. Ytterst få samverkar med universitet och högskolor i att ta fram och genomföra ledarskapsutbildningar.

– Det är svårt att utöva ett gott ledarskap i många av de kommunala verksamheterna. Man arbetar under hård ekonomisk press och slits mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakten med medarbetare, säger Caroline Vidigsson Schmölzer, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten kommer fram till tre viktiga slutsatser:

  • Cheferna behöver få bättre organisatoriska förutsättningar.
  • Det behövs mer kunskap om effekterna av ledarskapsutbildningar.
  • Ledarskapsutvecklingen i kommunal vård och omsorg kan bli mer kunskapsbaserad och samordnad.

Hela rapporten: Läget för ledarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan