Satsning på farmaceuter ett lyckodrag

Bemanning Tryggare, säkrare och tidsbesparande. Att ha farmaceuter på plats ger många positiva effekter. Nu fortsätter satsningen på farmaceuter i Region Örebro.

Satsning på farmaceuter ett lyckodrag
Tanken är att farmaceuter kan stötta sjuksköterskorna med både praktiska uppgifter och kunskap. Foto: Adobe Stock

Inför sommaren anställde regionen i Örebro fyra nya farmaceuter med uppdrag att arbeta på ett antal vårdavdelningar på universitetssjukhuset i Örebro. Tanken var att stötta sjuksköterskorna i sitt arbete med både praktiska uppgifter och kunskap.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det kan exempelvis handla om att fylla och tömma läkemedelsvagnar, iordningställa injektioner eller förbereda läkemedel som behöver skickas med patienten hem. Men även ge tips och råd kring hantering av läkemedel.

Patientnära tid har ökat

Nu har satsningen utvärderats.

– Utvärderingen visar mycket goda resultat, berättar Sara Fors, läkemedelsförsörjningsstrateg i regionen.

Det är en rad positiva effekter som kommer fram i utvärderingen. Cheferna som svarat på utvärderingen upplever att farmaceuterna hjälpt till med rätt saker och att den patientnära tiden för sjuksköterskorna har ökat.

Enligt chefernas bedömning har farmaceuterna sparat in mellan 45 minuter och en timme per sjuksköterska och dag.

Säkrare för patienterna

Även sjuksköterskorna är positiva. De bedömer också att det sparat dem tid att ha kompetensen på plats. Satsningen har även förbättrat såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet. Med farmaceuter på plats ökar kompetensen och därmed även tryggheten.

Dessutom har satsningen minskat övertiden. När farmaceuten hjälpt till med läkemedelshanteringen har sjuksköterska i högre grad hunnit göra det de ska, utan att jobba över.

Det blir en fortsättning

– Med det resultatet är det borgat för en fortsättning, och så kommer det också att bli, berättar Sara Fors.

Under hösten kommer akutvårdsavdelningen, infektion avdelning 40, kirurgen avdelning 39 och ortopeden avdelning 37 får fortsatt hjälp av farmaceut. Även IVA och TIVA, som även tidigare haft farmaceut, får fortsatt hjälp. Dessutom kommer utskrivningsavdelningen bemannas med farmaceut.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan