Satsning på ledarskap ska motverka kompetensflykten

Ledarskap Rättspsykiatriska regionkliniken i Kronoberg vill stärka sina sjuksköterskor i sin arbetsledande roll och satsar därför på kompetenshöjande utbildning i ledarskap. Förhoppningen är att det ska göra det lättare att både rekrytera och behålla personal.

Satsning på ledarskap ska motverka kompetensflykten
Genom att stärka sjuksköterskorna i sin arbetsledande roll hoppas man att fler ska trivas och vilja stanna kvar i verksamheten. Foto: Adobe Stock

Rättspsykiatriska regionkliniken i Kronoberg har haft problem med stor omsättning på personal. En förklaring som kommit fram vid avslutningssamtal med sjuksköterskor är att många upplever att de saknar stöd i sin arbetsledande funktion.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Satsning på ledarskap

Eftersom de har en viktig uppgift i arbetsleda vårdpersonal på avdelningarna har man nu beslutat att göra en riktad satsning på ledarskap.

Under hösten har alla sjuksköterskor från alla verksamhetens avdelningar fått gå en ledarskapsutbildning. Här har de jobbat med att utveckla sig i rollen som ledare och fördjupat sina kunskaper om bland annat grupprocesser.

Minska behov av hyrpersonal

Genom att höja kompetensen och stärka personalen i sin arbetsledande roll hoppas man att fler ska vilja stanna kvar. Något som i sin tur minskar behovet av att ta in hyrpersonal.

– I det långa loppet hoppas vi det medför att sjuksköterskor känner sig tryggare i sin ledande funktion och att vi motarbetar den anledningen till att vissa väljer att lämna vår verksamhet, säger Andreas Söderberg, doktorand och studentansvarig på kliniken samt en av initiativtagarna bakom utbildningen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan