Satsningar på psykhälsa måste fortsätta, enligt SKL

Satsningar på psykhälsa måste fortsätta, enligt SKL

Under 2018 gjorde kommuner och regioner många satsningar på att minska den psykiska ohälsan med stöd av de extra medel som regeringen tillskjutit efter förhandlingar med SKL. SKL har nu utvärderat insatserna och konstaterar att de gjort nytta, men att de behöver fortsätta.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har effektiva insatser för personer som lider av psykisk ohälsa och fler personer än någonsin tidigare får hjälp av vård och socialtjänst. Men insatserna räcker inte till, efterfrågan på stöd ökar ännu snabbare, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) i ett pressmeddelande.

De statliga medlen har använts brett och omfattat alla olika områden som ligger inom ramen för psykisk hälsa, visar slutrapporten som lämnades till regeringen vid månadsskiftet.

Kvalitetsvård har tidigare skrivit om flera av satsningarna för unga, bland annat i Värmland och Västra Götalandsregionen. På olika sätt har regionerna försökt att stärka den första linjens psykiska vård inom primärvården, inte minst för att avlasta barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, från den grupp av patienter som har måttlig psykisk ohälsa.

– Vi har sett många positiva projekt runt om i landet det senaste året. Att vården och stödet finns lättillgängligt för unga personer som lider av psykiska besvär är ofta avgörande. Att ta sig till en mottagning kan vara ett stort steg och att därför kunna fånga upp unga redan i skolan är viktigt. På så sätt kan vården bli mer förebyggande, tillgänglig och jämlik, säger Fredrik Lennartsson.

 

Uppdrag Psykisk Hälsa, som satsningen kallas, var under 2018 brett inriktat på både första linjens vård, förebyggande åtgärder och specialistpsykiatri. Inom förebyggande åtgärder finns satsningar på hälsosammare arbetsplatser och verktyg för att förebygga stress och främja återgång i arbete.

 

Verktyget genombrott.nu har använts i allt fler verksamheter och bidragit till att brukare inom såväl psykiatri som kommunal vård har blivit mer delaktiga i sin egen vård och vardag. Över 200 nya arbetsplatser tillkom som användare av verktyget  2018.

 

De särskilda behov som finns hos många nyanlända har uppmärksammats med utbildningar för bland annat elevhälsa, HVB, familjehem och lärare inom ämnet Traumamedveten omsorg.

 

Under 2018 fördelades 1414 miljoner kronor till kommuner och regioner för att stärka arbetet att minska den psykiska ohälsan.

 

Behoven är fortsatt stora, understryker SKL.

 

– Vi ser ett stort behov av fortsatta satsningar. Behoven och därmed insatserna ser olika ut i olika delar av landet, men gemensamt för alla regioner och kommuner är att de behöver långsiktiga förutsättningar för att kunna bedriva ett arbete utifrån behoven, säger Fredrik Lennartsson.

 

Ladda ned och läsa rapporten från SKL

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan