Se personen och inte patienten – tre nycklar till hjälp

Partnerskap, patientberättelse och dokumentation är de tre nyckelbegreppen att jobba med.

Se personen och inte patienten – tre nycklar till hjälp

Enligt Centrum för personcentrerad vård, GPCC, är personcentrerad vård en etik som vägleder praktiska handlingar som medmänniska och yrkesperson Att arbeta enligt etiken kräver medvetenhet om varje enskild handling, goda rutiner och arbetssätt och att organisationen är anpassad för arbetet. GPCC menar att det inte finns någon motsättning till ordet patient när man talar om personcentrerad vård. Skiftet handlar om att främst se personen med sina resurser, förmågor och behov, som något mer än sin sjukdom. För att arbeta personcentrerat finns tre nyckelbegrepp att jobba efter:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

1. Partnerskap. Den mest centrala delen som handlar om en ömsesidig respekt för varandras kunskap och att se patienten som en jämlik partner i vården. Patienters och närståendes expertkunskap om sin situation, sjukdom och sitt tillstånd och vårdprofessionens mer generella kunskap om vård, behandling och rehabilitering.

2. Patientberättelse. Partnerskapet inleds genom att ta del av patientens berättelser om sitt tillstånd. Samtalet behöver vara lyhört och aktivt. Lyssna efter resurser, behov och önskningar. Partnerskapet utvecklas sedan genom att vård, rehabilitering eller omsorg planeras gemensamt av patienten, eventuellt närstående och professionella. Den gemensamma överenskommelsen skrivs ner i form av en hälsoplan som innehåller mål och strategier för genomförande och kort- och långsiktig uppföljning.

3. Dokumentation. Den tredje nyckeln i personcentrerad vård är dokumentation av berättelsen och hälsoplanen i patientens journal. Hälsoplanen ska vara levande, kontinuerligt ses över, vara tillgänglig för patienten och följa patienten genom vårdkedjan.

Läs mer:

GPCC:s broschyr om personcentrerad vård.

Boken Personcentrering inom hälso- och sjukvård – från filosofi till praktik av Inger Ekman. 

Filmen Partnerskap – personcentrering inom hälso- och sjukvård på Youtube.

På GPCC:s hemsida finns en mängd artiklar, rapporter, filmer och dokument att ta del av.

Tidigare artiklar i Kvalitetsvård:

Personcentrerad vård utmanar både kultur och struktur 

”Vi har varit som blodiglar på våra kollegor” 

Partnerskap med patienten ökar säkerheten 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan