Sesammottagningen prisad för bemötande av hbtq-personer

För andra året i rad fick Sesammottagningen vid Danderyds sjukhus i oktober 2017 utmärkelsen Guldstjärnan för det professionella bemötandet av hbtq-personer.

Sesammottagningen prisad för bemötande av hbtq-personer

För andra året i rad fick Sesammottagningen vid Danderyds sjukhus i oktober 2017 utmärkelsen Guldstjärnan för det professionella bemötandet av hbtq-personer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Åsa Dahlenborg, kurator vid Sesammottagningen, som är en del av Danderyds hudklinik. FOTO: Carin Wesström.

– Vi är jättestolta och glada för att ha fått Guldstjärnan för andra gången. Det är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt, säger Åsa Dahlenborg, kurator vid Sesammottagningen, som är en del av sjukhusets hudklinik.

Sesam Danderyd tar emot alla som har frågor kring sexuell hälsa, och här utförs provtagning och behandling av sexuellt överförda infektioner samt smittspårning. På mottagningen ges även preventivrådgivning och möjlighet till samtal om sex- och samlevnadsfrågor med kurator.

Enligt Åsa Dahlenborg har professionellt bemötande av alla besökare, oavsett sexuell läggning, alltid varit viktigt för personalen, men det blev ännu tydligare när Stockholms läns landsting publicerade ett styrdokument för hbt-policy 2011. I policyn formuleras tre mål: synliggörande, kompetens och bemötande, vilka alla syftar till reflektion och insatser för att inkludera hbtq-perspektivet i landstingets alla verksamheter. Styrdokumentet gav bra stöd åt mottagningens yrkesgrupper: läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och kuratorer.

– Vi kunde jobba mer målmedvetet utifrån det. Vi fick möjlighet att lära oss mer, medvetandegöra förhållningssätt, prata normkritik och dolda fördomar; sådant som kan vara svårt att komma åt. Det är inte alltid lätt att titta på sig själv, sina föreställningar och fördomar. Vi jobbar ju med alla diskrimineringsgrunder, och utmaningen är att i varje möte behålla nyfikenheten, vara öppen och sträva efter det bästa möjliga, professionella bemötande.

Mottagningens arbete har varit extra betydelsefullt de senaste åren eftersom förekomsten av könssjukdomarna gonorré och syfilis har ökat i Stockholms län. Båda sjukdomarna drabbar framför allt män som har sex med män. Sedan tidigare vet man att hbtq-personer kan känna större motstånd att komma och testa sig, i många fall på grund av negativa erfarenheter inom vården.

– Därför är det viktigt att alla känner sig trygga med att komma till oss och testa sig i tidigt skede för könssjukdomar, för att kunna undvika allvarliga komplikationer, konstaterar Åsa Dahlenborg.

Hon berättar att verksamheten har fått väldigt fin respons av sina patienter. Många säger att de har hört från andra att man får ett bra bemötande på Sesam Danderyd, att personalen inte är dömande, och därför väljer de att komma hit.

  – Det är det allra finaste betyget man kan få.

Sedan hbt-policyn kom har personalen på Sesam Danderyd varit med och implementerat policyn i hela sjukhuset, och ordnat bland annat utbildningsdagar för chefer, nyanställda och övrig personal.

– Det är en naturlig del av vårt arbete som har pågått flera år och är fortlöpande. Och det är tydligt att vi själva behöver fortsätta samtalet i våra möten och i arbetsgruppen, för att bli ännu bättre.

Guldstjärnan

Priset som har funnits i sex år delas ut av RFSL-organisationen Sexperterna till mottagningar som bedriver den bästa vården för hbtq-personer.

RFSL/Sexperterna bedömer mottagningar med hjälp av ”undercover patienter” som går efter fyra kriterier: bemötande som är tryggt och professionellt, att en fullständig undersökning erbjuds, att det erbjuds ett personligt återbesök och gratis hepatit B-vaccin.

Så arbetar Sesam Danderyd med hbtq-frågor:

* Arbetsgruppen – med representanter från alla yrkesgrupper på mottagningen – har möten och samtal varje vecka om förhållningssätt och normkritik.

* Anordnar utbildningsdagar och möten till övrig personal på sjukhuset löpande och vid behov.

* För att visa för besökare att alla är välkomna finns regnbågsflaggor på olika ställen på mottagningen, och man har satt upp de olika diskrimineringsgrunderna. På väntrummets display visas info om Stockholms läns landstings hbt-policy och att mottagningen jobbar utifrån målen.

* Att inte förutsätta något om patienten, till exempel vilken typ av sex hen har haft, utan alltid fråga, för att vara säker på att de proverna som krävs tas på rätt ställe.

* Att alltid erbjuda ett personligt återbesök och gratis hepatit B-vaccin.

* Ett ständigt pågående arbete.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan