Sex vanligaste vårdskadorna

Mellan 2013 till första halvåret 2014 granskade SKL på uppdrag av regeringen journaler för 30 000 vårdtillfällen på 63 akutsjukhus.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

De vanligaste vårdskadorna är:

1. Vårdrelaterade infektioner (VRI) (34 procent)
2. Kirurgiska skador (13 procent)
3. Blåsöverfyllnad (10 procent)
4. Läkemedelsrelaterade skador (9 procent)
5. Trycksår (7 procent)
6. Fallskador (5 procent)

Fler resultat från undersökningen: 

– Det uppstod en vårdskada, det vill säga en undvikbar skada, vid drygt 8 procent av de studerade vårdtillfällena.
– Kostnaderna för extra vårddygn på grund av de undvikbara skadorna beräknas till mellan 6,9 och 8,5 miljarder kronor per år.
– 44 procent av skadorna krävde förlängd sjukhusvistelse och 5 procent gav en bestående skada eller bidrog till att patienten avled.

Källa: Riksrevisionen.se

Hämtar fler artiklar
Till startsidan