Västmanland vässar kompetensen med självstyrt lärande

Kompetensutveckling Det ska vara enkelt att träna och hålla igång sina praktiska skills. Det är tanken bakom den nya lärmodellen som Region Västmanland tagit fram.

Västmanland vässar kompetensen med självstyrt lärande
Åsa Wanbro och Karin Blidmo har varit med och utvecklat en modell som stärker lärandet i vården. Foto: Jonas Bilberg

Den nya lärmodellen, Kunskapskoll och självstyrt lärande, har tagits fram i samarbete mellan Akut Stroke Neurologi-avdelningen, Hjärtavdelningen och Kliniskt träningscentrum.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Idén är att göra det enklare för vårdpersonal att öva sina färdigheter när de har tid och möjlighet.

Tillgängligt i vardagen

Med hjälp av digital teknik kan de bland annat öva sig på att ta EKG eller vårda en patient som har en kanyl i luftstrupen för att hålla luftvägarna fria.

– Tanken är att lärandet ska vara lättillgängligt när sjukvårdspersonal har motivation och möjlighet till att repetera eller fördjupa kunskaper, säger Marie-Louise Södersved Källestedt som är enhetschef på Kliniskt Träningscentrum i Region Västmanland.

Hon förklarar att självstyrt lärande fungerar som ett komplement till andra lärandemetoder som föreläsningar, seminarium eller teamträning. Men att det ska vara mer tillgängligt i vardagen.

Hoppas på spridning

Gruppen som jobbat med modellen – Åsa Wanbro, Karin Blidmo, Linn Danielsson, Tina Gustavsson, Mathilda Almbacke och Emilia Eriksson – fick nyligen ta emot Hälso- och sjukvårdsförvaltningens utvecklingsstipendium 2023 för sitt arbete.

Förhoppningen är att modellen nu kan få spridning till andra kliniska verksamheter och även omfatta fler yrkeskategorier. Idag är det sjuksköterskor och undersköterskor som har tillgång till den.

– Kunskapskoll och självstyrt lärande har visat hur ständig vidareutbildning kan bli en integrerad del av det moderna arbetslivet, säger Lina Eriksson, regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i en kommentar till priset.

Delar på 60 000

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens utvecklingsstipendium delas ut en gång per år. Tanken är att premiera genomförda förbättrings- och utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården.

I år gick stipendiet till tre grupper som delar på prissumman på 60 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan