Sju framgångsfaktorer för säkra patientövergångar

En ny vägledning från SKL presenterar ett antal framgångsfaktorer som stöd för att förbättra patientens övergångar mellan vårdenheter.

Sju framgångsfaktorer för säkra patientövergångar

En ny vägledning från SKL presenterar ett antal framgångsfaktorer som stöd för att förbättra patientens övergångar mellan vårdenheter och hur dessa arbetssätt kan spridas och implementeras. Enligt SKL visar studier att framgångsrika initiativ för nya arbetssätt kring samordning och övergångar många gånger förblir beroende av lokala eldsjälar, och sprids inte vidare i och till andra organisationer.   

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vägledningen presenterar sju framgångsfaktorer och konkreta exempel på hur nya arbetssätt kan spridas och implementeras. Den innehåller checklistor på lednings-, verksamhets- och medarbetarnivå. Materialet bygger på studier av arbetssätt och djupintervjuer med experter och verksamhetsföreträdare samt fallstudier.

Här finns vägledningen: Patientens övergångar – Framgångsfaktorer för att identifiera och implementera arbetssätt som ökar patientsäkerheten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan