Sju orsaker till kompetensflykten

Bemanning Hög arbetsbörda, oro för patientsäkerheten och svag kontroll över sitt eget arbete är några av de främsta anledningarna till att man vill lämna vårdyrket. Det visar en global rapport från EY.

Sju orsaker till kompetensflykten
Bristen på arbetskraft är en av de stora utmaningarna inom svensk hälso- och sjukvård. Foto: Adobe Stock

Bristen på arbetskraft är en av de stora utmaningarna inom svensk hälso- och sjukvård. Enligt Socialstyrelsens rapport från 2023 om tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvården upplever 15 av 21 av Sveriges regioner personalbrist inom minst hälften av alla legitimationsyrken.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Samtliga 21 regioner har brist på sjuksköterskor, barnmorskor och läkare med specialistkompetens.

Varför flyr man vården?

Samtidigt arbetar omkring 14 000 legitimerade sjuksköterskor utanför vården enligt Socialstyrelsens statistikdatabas. En undersökning från Sveriges läkarförbund visar även att den höga arbetsbelastningen gör att var femte läkare överväger att lämna yrket helt.

Varför vill man då lämna vårdyrket? Rapporten EY Global Voices in Health Care Study pekar ut några viktiga orsaker:

  • Avsaknad av autonomi och kontroll i arbetslivet, 42 procent.
  • Hög arbetsbelastning, 38 procent.
  • Krav på att arbeta långa dagar, 19 procent.
  • Patientsäkerhet och utmaningar med att upprätthålla vårdens kvalitet, 27 procent.
  • Patienters höga krav och ibland konfrontativa beteende, 23 procent.
  • Lönenivåer, 12 procent.
  • Avsaknad av möjlighet till karriärsutveckling, 12 procent.

– Bristen på kompetens utgör fortfarande en allvarlig utmaning för vårdsektorn både i Sverige och internationellt. I Sverige är det inte huvudsakligen tillgång till utbildad personal som är utmaningen utan snarare en pressad situation som kräver åtgärder från samtliga aktörer för att attrahera befintlig kompetens att verka inom vården, säger Daniel Brämhagen, rådgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn på EY i en kommentar till rapporten.

Bygger på både djupintervjuer och data

Undersökningen baseras på 100 djupintervjuer med läkare och chefer inom hälso- och sjukvårdssektorn i 11 länder. EY har även tittat på myndighetsdata, akademiska artiklar och litteratur om bristen på arbetskraft i respektive land.

11 länder ingick i studien: Australien, Brasilien, Kanada, Colombia, England, Tyskland, Irland, Japan, Norge, Sverige och USA.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan